نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دیجی‌کالا
آزمون استخدام دیجی‌کالا
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۰
۸ ۸۶۲
سحاب‌پرداز
Nimbo
۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۵
۳ ۱۱۹۹ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera و شاززز
مسابقه‌ی المپیادی ۴
۲۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۱۰۳
رهنما
رهنما کالج
۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۱ ۱۷۵۵
Quera و شاززز
مسابقه‌ی المپیادی ۳
۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۹۱
سحاب پرداز
Nimbo
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰ ۹ ۱۳۶۴
Quera و شاززز
مسابقه المپیادی ۲
۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ۳ ۱۳۶
Quera
Quera Connect 7 - Android - Extended
۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ۴ ۳۶۲
Quera
Quera Connect 7 - Android
۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ۴ ۲۹۴
انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۲)
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ ۵ ۱۸۶
انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۱)
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ ۵ ۴۷
جاواکاپ
جی‌کل ۸
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ ۳ ۷۳
۱۰ از ۱۴۵ مسابقه