نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
جاواکاپ
جی‌کل ۷
۲۴ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰ ۳ ۱۵۹
انجمن علمی همبند
کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴)
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰ ۷ ۳۴۷
جاواکاپ
جی‌کل ۶
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۴ ۲۳۸
Quera
Quera Connect 4 - Front-End
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۰ ۵ ۲۸۸
Quera
دست‌گرمی Front-End
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰ ۲ ۳۰۲
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون مقدماتی دوم
۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۱۷۲
Quera
مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱)
۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰ ۵ ۴۳
Quera
مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲)
۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰ ۵ ۳۳۶
Quera
Quera Connect 3 - Android
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۰ ۵ ۱۲۳
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون مقدماتی اول
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۲۴۵
۱۰ از ۱۳۱ مسابقه