نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
Codecup 4 - React Native
۲۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۰
۳ ۳۱۷ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان مسابقه زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
Quera Connect 2 - Python/Django
۲۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۵ ۲۰۱
Quera
دست‌گرمی Python/Django
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۰ ۱ ۱۴۱
Quera
مسابقه شماره ۲۲
۱۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰ ۸ ۵۷۲
Quera
دست‌گرمی اندروید
۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰ ۳ ۱۴۵
دانشگاه صنعتی شریف
KAI Cup
۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰ ۴ ۲۰۰
دانشگاه صنعتی شریف
نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا
۱ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۱ ۲۱۸
دبیرستان دوره اول علامه حلی ۳ تهران
سمکد ۲ - آزمایشی
۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰ ۱۴ ۴۲۸
Quera
کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم
۲۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۰ ۷ ۱۹۲
Quera
کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول
۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۰ ۷ ۱۹۲
Snapp
SnappUp Sharif 1
۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۰ ۱۰ ۳۲۳
۱۰ از ۱۲۱ مسابقه