نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۵ ۶ ۲۵۰۶
Quera
مهارت‌سنجی Career Days
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۵ ۷ ۲۵۹۵
Quera
مهارت‌سنجی Career Days - آزمایشی
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۵ ۵ ۲۵۹۲
Quera
تابستون چلنج ۲ - آموزش
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۷ ۱۳۶۷
Quera
تابستون چلنج ۲ (سطح ۱)
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۱۰۱
Quera
تابستون چلنج ۲ (سطح ۲)
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۱۱۴۳
آکادمی ستاره
آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ ۶ ۱۸۲۸
Quera
کوئرا - پایتون - آموزش
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۱۶۷۷
Quera
کوئرا - پایتون
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۱۵۳۹
دیجی‌کالا
دیجی‌کالا کاپ - آموزش
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۵ ۵ ۲۶۴۱
۱۰ از ۱۸۷ مسابقه