نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
چالش روز برنامه‌نویس (2 DiffCode)
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۵ ۱۵ ۱۲۳۹
دیجی‌کالا
دیجی‌کالاکاپ - مسابقه علم داده
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ ۷ ۲۰۶۵
Quera
چالش روز برنامه‌نویس (2 DiffCode) - آزمایشی
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۵ ۱۳ ۱۰۷۱
Quera
مسابقه اسنپ‌فود FE / React - آموزشی
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۱۱۰۲
اسنپ‌فود
مسابقه اسنپ‌فود FE / React
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۹۷۲
Quera
مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۵ ۶ ۲۵۰۶
Quera
مهارت‌سنجی Career Days
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۵ ۷ ۲۵۹۵
Quera
مهارت‌سنجی Career Days - آزمایشی
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۵ ۵ ۲۵۹۲
Quera
تابستون چلنج ۲ - آموزش
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۷ ۱۳۶۷
Quera
تابستون چلنج ۲ (سطح ۱)
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۱۰۱
۱۰ از ۱۹۲ مسابقه