نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
رهنما
رهنما کالج
۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
۹ ۵۶۳ ثبت‌نام در رویداد
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی اول
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰
۳ ۵۷
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی دوم
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰
۳ ۴۳
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی سوم
۲ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰
۳ ۴۱
نام مسابقه زمان مسابقه زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
سحاب
Nimbo
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰ ۹ ۱۳۶۳
Quera و شاززز
مسابقه المپیادی ۲
۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ۳ ۱۳۶
Quera
Quera Connect 7 - Android - Extended
۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ۴ ۳۶۲
Quera
Quera Connect 7 - Android
۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ۴ ۲۹۴
انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۲)
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ ۵ ۱۸۶
انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۱)
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ ۵ ۴۷
جاواکاپ
جی‌کل ۸
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ ۳ ۷۳
Quera
Quera Amirkabir Challenge
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰ ۱۲ ۱۳۶
Quera
Quera Connect 6 - PHP/Laravel - Extended
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ ۶ ۲۶۶
Quera
Quera Connect 6 - PHP/Laravel
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ ۶ ۲۳۳
۱۰ از ۹۲ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۲۵۲
۲ Mohammad Saneian ۲۲۰۱
۳ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۴ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۵ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۶ علی بهجتی ۲۰۵۰
۷ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۸ علی شفیعی ۲۰۴۱
۹ پویا ظفر ۱۹۹۹
۱۰ omid azadi ۱۹۹۳
رتبه‌بندی کامل