نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دبیرستان دوره اول علامه حلی ۳ تهران
سمکد - دست گرمی
۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰
۱ ۳۶۵
دبیرستان دوره اول علامه حلی ۳ تهران
سمکد - مرحله آنلاین دوم
۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
۱ ۱۱۵
رهنماکالج
رهنماکالج ۸
۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
۲ ۷۵۱ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
Codecup 4 - Algorithm - Finals - Open
۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۷ ۲۹۲
Quera
Codecup 4 - Algorithm - Finals
۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۰ ۷ ۱۲۴
Quera
Codecup 4 - React Native
۲۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۰ ۳ ۳۱۷
Quera
Codecup 4 - Laravel
۲۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۵ ۴ ۳۹۵
Quera
Codecup 4 - Front-End
۲۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۵ ۶ ۵۵۶
یکتانت
یکتانت - روز سوم
۲۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ ۷ ۱۶۲
یکتانت
یکتانت - روز دوم
۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ ۷ ۱۴۰
یکتانت
یکتانت - روز اول
۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ ۶ ۸۹
Quera
Codecup 4 - Algorithm
۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۷ ۱۳۸۸
Quera
Codecup 4 - Laravel - Wam-Up
۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۳۸۱
۱۰ از ۱۲۴ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ Mohammad Saneian ۲۱۸۵
۳ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۴ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۵ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۶ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۷ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۸ علی بهجتی ۲۰۵۰
۹ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۱۰ علی شفیعی ۲۰۴۱
رتبه‌بندی کامل