نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
DigiPay
DigiPay Fintech Challenge
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۱ ۳۸۶ ثبت‌نام در رویداد
Quera
مسابقه ICPC دوم - آموزش
۱۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۵
۹ ۴۶۸
Quera
کوئرا - FE/React
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵
۵ ۴۶
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه ICPC دوم - انتخابی دانشگاه علم و صنعت
۱۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۵ ۹ ۳۵۳
Digikala Next
آزمون ورودی کمپ زمستانی هوش مصنوعی
۲۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۵ ۴ ۳۸۶
Quera
مسابقه ICPC اول - آموزش
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۰ ۷۱۳
دانشگاه گیلان
مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۰ ۴۸۷
Digikala Next
Digikala Academy Challenge
۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ ۱ ۱۳۲
Quera
مسابقه اسنپ‌فود - PHP/Laravel
۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۷۴۴
Quera
مسابقه روز برنامه نویس - آموزش
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۷ ۱۶۲۳
Quera
مسابقه روز برنامه نویس
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۷ ۱۴۰۳
صباایده
مسابقه آپارات - PHP
۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۶۶۷
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۷ - آزمون نهایی سوم
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ ۳ ۲۸۵
۱۰ از ۱۶۸ مسابقه