نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
کوئرا - FE/React
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۴۸۷
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه ICPC دوم - انتخابی دانشگاه علم و صنعت
۱۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۵ ۹ ۳۵۳
Quera
مسابقه ICPC دوم - آموزش
۱۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۵ ۹ ۵۶۴
Digikala Next
آزمون ورودی کمپ زمستانی هوش مصنوعی
۲۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۵ ۴ ۳۸۵
Quera
مسابقه ICPC اول - آموزش
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۰ ۷۱۳
دانشگاه گیلان
مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۰ ۴۸۷
Digikala Next
Digikala Academy Challenge
۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ ۱ ۱۳۲
Quera
مسابقه اسنپ‌فود - PHP/Laravel
۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۷۴۴
Quera
مسابقه روز برنامه نویس - آموزش
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۷ ۱۶۲۳
Quera
مسابقه روز برنامه نویس
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۷ ۱۴۰۳
۱۰ از ۱۷۰ مسابقه