نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱)
۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۵ ۲۱
Quera
مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲)
۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۵ ۲۲۸
نام مسابقه زمان مسابقه زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
Quera Connect 3 - Android
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۰ ۵ ۱۲۲
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون مقدماتی اول
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۲۴۵
Quera
Quera Connect 2 - Python/Django
۲۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۵ ۲۰۰
Quera
دست‌گرمی Python/Django
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۰ ۱ ۱۴۱
Quera
مسابقه شماره ۲۲
۱۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰ ۸ ۵۷۲
Quera
دست‌گرمی اندروید
۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰ ۳ ۱۴۵
دانشگاه صنعتی شریف
KAI Cup
۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰ ۴ ۲۰۰
دانشگاه صنعتی شریف
نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا
۱ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۱ ۲۱۸
دبیرستان دوره اول علامه حلی ۳ تهران
سمکد ۲ - آزمایشی
۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰ ۱۴ ۴۲۸
Quera
کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم
۲۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۰ ۷ ۱۹۲
۷۳ مسابقه