نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
جاوا کاپ
نمونه آزمون عملی جاواکاپ
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰
۳ ۴۷۳ مهلت عضویت پایان یافته است.
انجمن جاوا کاپ
تمرینهای دوره آموزشی جاواکاپ
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰
۲۵ ۴۹۳
دانشگاه بجنورد
UBCOMP 2018 (دومین دوره مسابقات برنامه‌نویسی دانشجویی دانشگاه بجنورد)
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰
۳ ۶ مهلت عضویت پایان یافته است.
نام مسابقه زمان مسابقه زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
جاواکاپ
جی‌کل 5
۱۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰ ۳ ۱۰۷
انجمن علمی همبند (دانشکده علوم ریاضی شریف)
کدناک •,۲ (مخصوص شرکت‌کنندگان آزاد)
۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰ ۷ ۱۴۲
انجمن علمی همبند (دانشکده علوم ریاضی شریف)
کدناک •,۲ (مخصوص دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف)
۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰ ۷ ۱۴۵
جاواکاپ
مسابقه غیرحضوری جاواکاپ
۲۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۷ ۲ ۱۱۴
samaneahan
برنامه نویس android ، php
۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰ ۵ ۳۶
دانشگاه صنعتی قوچان
BarCODE-06
۱۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ ۳ ۵
دانشگاه صنعتی قوچان
BarCODE-05
۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ ۳ ۶
Tim Olimpiade Komputer Indonesia
APIO 2015
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰ ۳ ۵۰
دانشگاه صنعتی قوچان
BarCODE-04
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ ۳ ۶
دانشگاه صنعتی قوچان
BarCODE-03
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ ۳ ۸
۵۰ مسابقه