نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دانشگاه علم و صنعت
ElmoCPC
۱۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۵
۱۲ ۲۸۱ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه چهارم ICPC پاییزه (+ ۳ میلیون تومان جایزه!)
۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۵ ۶ ۴۹۱
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه سوم ICPC پاییزه - سطح مقدماتی
۲۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۵ ۵ ۲۴۴
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه سوم ICPC پاییزه - سطح پیشرفته
۲۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۵ ۵ ۲۴۴
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه دوم ICPC پاییزه - سطح پیشرفته
۱۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۵ ۶ ۲۱۶
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه دوم ICPC پاییزه - سطح مقدماتی
۱۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۵ ۶ ۲۱۶
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه اول ICPC پاییزه - سطح پیشرفته
۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۵ ۴ ۶۳
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه اول ICPC پاییزه - سطح مقدماتی
۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۵ ۴ ۶۳
Quera
مسابقه تکنولوژی (ویژه نمایشگاه کار)
۱۹ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۵ ۳۴ ۳۵۶۵
شاززز
مسابقه المپیادی 9
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۵ ۳ ۱۵۳
شاززز
مسابقه المپیادی ۸
۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۵ ۳ ۱۲۳
۱۰ از ۱۰۲ مسابقه