نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
انجمن جاوا کاپ
تمرینهای دوره آموزشی جاواکاپ
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۰
۲۵ ۳۱۳۰
انجمن جاواکاپ
آرشیو مسابقات جاواکاپ
۱۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۰
۲۲ ۱۶۸۶
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم
چهارمین دوره مسابقات ACM دانشگاه قم
۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰
۰ ۱
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
کدکاپ ۵- Python / Django - آزمایشی
۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ ۴ ۱۴۰
Quera
کدکاپ ۵- PHP/Laravel - آزمایشی
۲۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۰ ۶ ۵۵
لحظه نگار
لحظه نگار
۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰ ۱ ۲۵۴
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۸ - آزمون نهایی سوم
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۲۲۸
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۸ - آزمون نهایی دوم
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۱۸۸
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۸ - آزمون نهایی اول
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۱۷۳
شرکت عامراندیش هوشمند
آزمون ورودی طرح سه ماهه عامر اندیش
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ ۳ ۳۷۸
پارس‌پک
مسابقه استخدامی پارس‌پک - Back-End
۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۵ ۵ ۲۹۲
دانشگاه خوارزمی
Code on Road
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰ ۷ ۶۳۹
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
انتخابی تیم المپیاد کامپیوتر ۹۷ - آزمون نهایی سوم
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۰ ۳ ۸۸
۱۰ از ۸۷ مسابقه