نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
انجمن جاوا کاپ
تمرینهای دوره آموزشی جاواکاپ
۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰
۲۵ ۲۴۹۳
جاواکاپ
آرشیو سوالات جی‌کل
۱۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰
۱۴ ۱۲۱۹
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دانشگاه شهید بهشتی
فینال مسابقه روز دانشکده بهشتی
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۲ ۹
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
چهارمین دوره مسابقات برنامه‌نویسی سمکد
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۲ ۱۴ ۷۷
lamassu
Yalda Tournament
۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۲۳ ۴۷۳
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
چهارمین دوره مسابقات سمکد - آنلاین دوم
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ ۷ ۲۲۵
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
چهارمین دوره مسابقات سمکد - آنلاین اول
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ ۱ ۱۹۷
دانشگاه شهید بهشتی
مسابقه برنامه‌نویسی روز دانشکده بهشتی
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۶ ۸۱
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
چهارمین دوره مسابقات سمکد - دستگرمی
۱۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۱۱ ۳۶۶
DigiPay
DigiPay Fintech Challenge
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ ۱ ۴۲۳
Digikala Next
Digikala Academy Challenge
۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ ۱ ۱۳۲
lamassu
CLASH OF CODERS
۲۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۱۹ ۹۵
۱۰ از ۷۲ مسابقه