نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
انتخابی تیم المپیاد کامپیوتر ۹۷ - آزمون نهایی اول
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۰
۳ ۲۷۸
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
انتخابی تیم المپیاد کامپیوتر ۹۷ - آزمون نهایی دوم
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۰
۳ ۸۸
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
انتخابی تیم المپیاد کامپیوتر ۹۷ - آزمون نهایی سوم
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۰
۳ ۷۲
پارس‌پک
مسابقه استخدامی پارس‌پک - Node.js
۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۵
۵ ۸۵ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دانشگاه خوارزمی
Code on Road
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰ ۷ ۶۳۹
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
دومین مسابقه انتخابی کُدپَز
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ ۶ ۲۰
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
اولین مسابقه انتخابی کُدپَز
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ ۱ ۲۳
دانشگاه قم
codeSkill
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ ۹ ۲۵
دانشگاه شهید بهشتی
فینال مسابقه روز دانشکده بهشتی
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۲ ۹
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
چهارمین دوره مسابقات برنامه‌نویسی سمکد
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۲ ۱۴ ۷۷
lamassu
Yalda Tournament
۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۲۳ ۴۷۳
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
چهارمین دوره مسابقات سمکد - آنلاین دوم
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ ۷ ۲۲۵
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
چهارمین دوره مسابقات سمکد - آنلاین اول
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ ۱ ۱۹۷
دانشگاه شهید بهشتی
مسابقه برنامه‌نویسی روز دانشکده بهشتی
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۶ ۸۱
۱۰ از ۷۶ مسابقه