نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
انجمن جاوا کاپ
تمرینهای دوره آموزشی جاواکاپ
۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰
۲۵ ۲۸۱۰
انجمن جاواکاپ
آرشیو سوالات جی‌کل
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۰
۱۴ ۱۴۱۸
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۸ - آزمون نهایی سوم
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۲۲۸
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۸ - آزمون نهایی دوم
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۱۸۸
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۸ - آزمون نهایی اول
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۱۷۳
شرکت عامراندیش هوشمند
آزمون ورودی طرح سه ماهه عامر اندیش
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ ۳ ۳۷۵
پارس‌پک
مسابقه استخدامی پارس‌پک - Back-End
۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۵ ۵ ۲۹۲
دانشگاه خوارزمی
Code on Road
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰ ۷ ۶۳۹
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
انتخابی تیم المپیاد کامپیوتر ۹۷ - آزمون نهایی سوم
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۰ ۳ ۸۸
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
انتخابی تیم المپیاد کامپیوتر ۹۷ - آزمون نهایی دوم
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۰ ۳ ۱۱۴
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
انتخابی تیم المپیاد کامپیوتر ۹۷ - آزمون نهایی اول
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۰ ۳ ۳۵۲
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
دومین مسابقه انتخابی کُدپَز
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ ۶ ۲۰
۱۰ از ۸۴ مسابقه