نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
انجمن جاوا کاپ
تمرینهای دوره آموزشی جاواکاپ
۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰
۲۵ ۲۰۸۳
جاواکاپ
آرشیو سوالات جی‌کل
۱۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰
۱۴ ۹۹۷
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
چهارمین دوره مسابقات سمکد - دستگرمی
۱۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰
۵ ۱۵۱
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
چهارمین دوره مسابقات سمکد - آنلاین اول
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
۱ ۳۹
lamassu
Yalda Tournament
۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰
۰ ۳۱۵
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
lamassu
CLASH OF CODERS
۲۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۱۹ ۹۵
دانشگاه صنعتی سجاد مشهد
ICPC 2019 Qualification Round 3
۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۵ ۱۱ ۳۳
lamassu
SummerBrainStorms
۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۲۰ ۷۱
دانشگاه زنجان
Code Lunatic
۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۱۵ ۱۰۱
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد
Code Plus
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ ۶ ۷۰
دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
آزمون عملی آزمایشی دی اس بهار ۹۸
۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۳ ۶۰
دبیرستان علامه حلی ۳
آزمون پایان سال المپیاد - نوروز ۹۸
۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۰ ۳ ۱۰
آموزش عالی کاشمر
ACM-IHE
۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰ ۶ ۳
دبیرستان علامه حلی ۳
آزمون کامپیوتر پیشرفته - یازدهم
۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۵ ۸ ۳۳
شرکت متراژ
نمایشگاه کار شریف - متراژ
۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ۴ ۴۹
۱۰ از ۶۳ مسابقه