نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
جاوا کاپ
نمونه آزمون عملی جاواکاپ
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰
۳ ۴۰۶
انجمن جاوا کاپ
تمرینهای دوره آموزشی جاواکاپ
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰
۲۵ ۳۶۱
نام مسابقه زمان مسابقه زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
جاواکاپ
مسابقه غیرحضوری جاواکاپ
۲۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۷ ۲ ۱۱۴
samaneahan
برنامه نویس android ، php
۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰ ۵ ۳۶
دانشگاه صنعتی قوچان
BarCODE-06
۱۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ ۳ ۵
دانشگاه صنعتی قوچان
BarCODE-05
۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ ۳ ۶
Tim Olimpiade Komputer Indonesia
APIO 2015
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰ ۳ ۵۰
دانشگاه صنعتی قوچان
BarCODE-04
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ ۳ ۶
دانشگاه صنعتی قوچان
BarCODE-03
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ ۳ ۸
دانشگاه صنعتی قوچان
BarCODE-02
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ ۳ ۱۴
جاوا کاپ
آزمون جاوا، بخش وب (ناجی/اردیبهشت)
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۷ ۱ ۴۶
جاوا کاپ
آزمون جاوا، بخش حرفه‌ای (ناجی/اردیبهشت)
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲ ۴ ۴۶
۴۷ مسابقه