نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
تابستون چلنج ۲ (سطح ۲)
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵
۵ ۹۶۹
Quera
تابستون چلنج ۲ (سطح ۱)
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵
۵ ۷۱
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
کارآموزشو - Android
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۴ ۲۶۸۸
Quera
کارآموزشو - Front-End
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۶ ۲۶۸۸
Quera
کارآموزشو
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۲۲۶۷
دانشگاه تهران
بُل‌تات - روز ۲
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۵ ۲۹ ۹۷۶
دانشگاه تهران
بُل‌تات - روز ۱
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۵ ۵ ۹۳۵
Quera
خداحافظ ۹۷
۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۵ ۷ ۱۱۷۸
علامه طباطبایی
چهارمین دوره‌ی مسابقات مت‌نت - بخش برنامه‌نویسی - مسابقه‌ی انتخابی
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰ ۴ ۱۳۳
شاززز
آزمون عملی ۲ شاززز
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۴ ۱۰۲
علامه طباطبایی
چهارمین دوره‌ی مسابقات مت‌نت - بخش ریاضی - مسابقه‌ی انتخابی
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۱ ۱۱۹
Quera/Dideo
هکاتون codeup
۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰ ۱۲ ۱۱۱
۱۰ از ۱۸۱ مسابقه