نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دیجی‌کالا
آزمون استخدام دیجی‌کالا
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۰
۸ ۸۶۳
سحاب‌پرداز
Nimbo
۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۵
۳ ۱۲۰۰ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
Codecup 4 - Android - Warm-Up
۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۶۲۱
Quera
Codecup 4 - Python - Warm-Up
۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۹۷۰
Quera
Codecup 4 - Algorithm - Warm-Up
۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۵ ۱۰۴۵
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی سوم
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۳۰۴
Quera
Quera Connect 10 - Front-End - Extended
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ ۵ ۷۲۱
Quera
Quera Connect 10 - Front-End
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ ۵ ۶۷۲
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی دوم
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۳۱۴
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی اول
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۴۳۷
متن اول آریا
First Source Challenge - Quera Connect 9
۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ ۶ ۱۰۹۳
Bisphone
Bisphone Challenge - Quera Connect 8
۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ ۵ ۱۱۳۹
۱۰ از ۱۴۵ مسابقه