نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
Quera Connect 7 - Android
۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
۴ ۲۸۶
سحاب
Nimbo
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
۷ ۱۸۱ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان مسابقه زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۱)
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ ۵ ۴۷
انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۲)
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ ۵ ۱۸۶
جاواکاپ
جی‌کل ۸
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ ۳ ۷۳
Quera
Quera Amirkabir Challenge
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰ ۱۲ ۱۳۶
Quera
Quera Connect 6 - PHP/Laravel
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ ۶ ۲۶۶
Quera
Quera Connect 5 - Python/Django
۳۱ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ ۶ ۲۰۰
جاواکاپ
جی‌کل ۷
۲۴ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰ ۳ ۱۵۹
انجمن علمی همبند
کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴)
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰ ۷ ۳۴۷
جاواکاپ
جی‌کل ۶
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۴ ۲۳۸
Quera
Quera Connect 4 - Front-End
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۰ ۵ ۲۸۸
۱۰ از ۸۷ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۲۵۲
۲ Mohammad Saneian ۲۲۰۱
۳ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۴ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۵ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۶ علی بهجتی ۲۰۵۰
۷ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۸ علی شفیعی ۲۰۴۱
۹ پویا ظفر ۱۹۹۹
۱۰ omid azadi ۱۹۹۳
رتبه‌بندی کامل