نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان تنظیمات
Quera
مهارت سنجی به سبک Quera، عمومی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۰
۶ ۱۹۸ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان مسابقه زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان تنظیمات
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۸۹ - آزمون دوم
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۳ ۱۰۵
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۸
۲۵ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰ ۶ ۱۸۵
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۲)
۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۰ ۵ ۲۰۷
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۱)
۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۰ ۵ ۳۶
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۸۹ - آزمون اول
۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۸۹
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۲)
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰ ۵ ۲۴۲
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱)
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰ ۵ ۴۵
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۵ (سطح ۲)
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰ ۵ ۲۰۷
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۵ (سطح ۱)
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰ ۵ ۲۸
دانشگاه صنعتی شریف
هجدهمین مسابقه‌ی acm منطقه‌ی غرب آسیا - تمرینی
۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۲ ۱۴۱
۴۰ مسابقه