نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه مهلت عضویت # سوالات # شرکت کنندگان تنظیمات
دبیرستان علامه حلی 3 (دوره اول)
حضوری سمکد - رده ب
۹ ۴
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۴ (سطح ۲)
۵ ۱۴۷
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۴ (سطح ۱)
۵ ۲۱
نام مسابقه زمان مسابقه مدت مسابقه # سوالات # شرکت کنندگان تنظیمات
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ - آزمون دوم
۲۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰
۰
روز
۵
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۳ ۱۷۶
انجمن علمی دانشکده ریاضی شریف
کدناک - خداحافظ ترم پاییز
۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
۰
روز
۳
ساعت
۲۵
دقیقه
۰
ثانیه
۸ ۶۲
Quera
مسابقه Quera شماره ١٣
۱۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
۰
روز
۲
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۶ ۴۰۴
دانشگاه صنعتی شریف
EZCup - تمرینی
۱۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
۰
روز
۵
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۱۰ ۱۰۲
انجمن علمی همبند(دانشکده علوم ریاضی شریف)
کدناک-مرحله‌ی دو-سطح دو
۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰
۰
روز
۲
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۵۱
دانشگاه علم و صنعت
IUST_ACM_5
۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۰
۰
روز
۳
ساعت
۱۵
دقیقه
۰
ثانیه
۸ ۷۵
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهر ری
اولین مسابقه برنامه نویسی دانشجویی آماتورها
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۰
۰
روز
۲
ساعت
۲۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۳۹
دانشگاه صنعتی همدان
کدناب(مرحله اول)
۲۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰
۰
روز
۳
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۱۸
دبیرستان علامه حلی 3 (دوره اول)
سمکد دوم - رده ب (ویژه دوره دوم متوسطه)
۲۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
۰
روز
۳
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۶ ۵۶
دبیرستان علامه حلی 3 (دوره اول)
سمکد دوم - رده آ (ویژه دوره اول متوسطه)
۲۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
۰
روز
۳
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۶ ۱۵۵
رهنما
رهنماکالج ۳، روز دوم
۲۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۰
۰
روز
۷
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۲۵
رهنما
رهنماکالج ۳، روز اول
۲۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۰
۰
روز
۷
ساعت
۵
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۲۶
دبیرستان علامه حلی 3 (دوره اول)
سمکد - رده ب (ویژه‌ دوره‌ دوم متوسطه)
۱۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
۰
روز
۳
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۶ ۵۹
دبیرستان علامه حلی 3 (دوره اول)
سمکد - رده آ (ویژه‌ دوره‌ اول متوسطه)
۱۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
۰
روز
۳
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۶ ۱۴۹
دبیرستان علامه حلی 3 (دوره اول)
آزمایشی سمکد
۱۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰
۱۴
روز
۲۳
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۴ ۲۸۸
دانشگاه صنعتی شریف
چهارمین مسابقه‌ی چالشی ای‌سی‌ام
۱۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰
۱۷
روز
۰
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۱ ۱۰۵
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امتحان میان ترم مبانی برنامه نویسی
۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۵
۰
روز
۱
ساعت
۳۵
دقیقه
۰
ثانیه
۴ ۱۹
انجمن علمی همبند (دانشکده علوم ریاضی شریف)
کدناک-مرحله‌ی یک-سطح یک
۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰
۰
روز
۲
ساعت
۵۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۲۰
انجمن علمی همبند (دانشکده علوم ریاضی شریف)
کدناک-مرحله‌ی یک-سطح دو
۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰
۰
روز
۲
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۵۶
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
امتحان میان‌ترم مبانی مرحله اول - گروه ۲
۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۰
۰
روز
۱
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۳ ۲۸
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
امتحان میان‌ترم مبانی مرحله اول- گروه ۱
۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۴
۰
روز
۰
ساعت
۴۶
دقیقه
۰
ثانیه
۳ ۸
انجمن علمی همبند(دانشکده علوم ریاضی شریف)
کدناک-مرحله صفر
۲۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
۰
روز
۲
ساعت
۴۵
دقیقه
۰
ثانیه
۷ ۹۷
دانشگاه صنعتی شریف
کدکاپ ۲، مسابقه مقدماتی ۲
۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
۰
روز
۳
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۶ ۱۲۷۰
رهنما
رهنماکالج ۲
۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۰
۰
روز
۶
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۸۰۶
رهنما
رهنماکالج ۱
۳۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۵
۰
روز
۴
ساعت
۴۵
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۶۷۰
دانشگاه صنعتی شریف
کدکاپ ۲، مسابقه مقدماتی
۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
۰
روز
۶
ساعت
۵۹
دقیقه
۵۹
ثانیه
۷ ۱۴۳۹
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه اول ۹۵
۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۰
۰
روز
۳
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۷ ۱۰۲
دانشگاه صنعتی شریف
کدکاپ ۲، مسابقه تمرینی ۲
۲۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۰
۰
روز
۴
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۶ ۷۳۵
دانشگاه صنعتی شریف
کدکاپ ۲، مسابقه تمرینی ۱
۱۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰
۰
روز
۱۲
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۶ ۶۴۰
دبيرستان انرژي اتمي
مسابقه سوم دبيرستان انرژي اتمي
۱۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰
۰
روز
۳
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۴ ۸
دانشگاه صنعتی شریف
کدکاپ ۲، مسابقه آموزشی ۲
۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰
۰
روز
۱۳
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۶ ۴۸۷
دانشگاه صنعتی شریف
کدکاپ ۲، مسابقه آموزشی ۱
۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰
۰
روز
۱۳
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۳۴۱
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۲ (سطح ۱)
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰
۰
روز
۲
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۴ ۱۹
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۲ (سطح ۲)
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰
۰
روز
۲
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۴ ۱۴۶
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۱ (سطح ۱)
۱۲ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
۰
روز
۲
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۴ ۲۱
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۱ (سطح ۲)
۱۲ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
۰
روز
۲
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۴ ۱۱۴
وب سایت چالش پایتون
چالش پایتون شماره 2
۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۰
۰
روز
۳
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۶ ۴۲
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ - آزمون اول
۵ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۵
۰
روز
۵
ساعت
۱۰
دقیقه
۰
ثانیه
۸ ۱۲۲
علامه حلی ۱۰
مسابقه اول دبیرستان علامه حلی ۱۰
۲ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۵
۰
روز
۴
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۶
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۰ (سطح ۲)
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
۰
روز
۲
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۴ ۱۵۶
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۰ (سطح ۱)
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
۰
روز
۲
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۴ ۲۷
Quera
مسابقه Quera شماره ٩
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
۰
روز
۲
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۱۲۸
Quera
مسابقه Quera شماره ۸
۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
۰
روز
۳
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۶ ۱۶۰
Quera
مسابقه Quera شماره ٧
۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰
۰
روز
۲
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۱۳۹
وب سایت چالش پایتون
چالش پایتون شماره 1
۳۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰
۱
روز
۰
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۸ ۳۵
دبیرستان انرژی اتمی
مسابقه دوم دبیرستان انرژی اتمی
۳۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۰
۰
روز
۴
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۱۴
Quera
مسابقه Quera شماره ۶
۲۵ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰
۰
روز
۲
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۱۳۳
علّامه حلّی ۱
مسابقه تابستانه شماره3 حلّی کد
۲۳ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
۰
روز
۲
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۹۶
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور هشتگرد
مسابقه تمرینی شماره دو هشتگرد
۲۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰
۱
روز
۰
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۲۰ ۷۱
Quera
مسابقه Quera شماره ۵
۱۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰
۰
روز
۲
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۱۷۲
دانشجویان دانشگاه اصفهان
دورهمی
۱۳ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰
۰
روز
۹
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۱۰ ۸۹
دبیرستان انرژی اتمی
مسابقه اول دبیرستان انرژی اتمی
۱۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰
۰
روز
۳
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۷ ۹
جمعی از دانشجویان هشتگرد
مسابقه تمرینی شماره یک هشتگرد
۱۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰
۱
روز
۰
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۱۵ ۱۹۳
Quera
مسابقه Quera شماره ۴
۱۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۰
۰
روز
۲
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۱۵۲
Quera
مسابقه Quera شماره ۳
۴ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۰
۰
روز
۲
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۱۷۵
علّامه حلّی ۱
مسابقه تابستانه شماره2 حلّی کد
۳ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰
۰
روز
۲
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۷۰
Quera
مسابقه Quera شماره ۲
۲۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۰
۰
روز
۲
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۱۱۹
Quera
مسابقه Quera شماره ۱
۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۰
۰
روز
۲
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۲۰۹
علّامه حلّی ۱
مسابقه تابستانه شماره1 حلّی کد
۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰
۰
روز
۲
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۷۳
سید مجتبی مدرسی
SMM
۱۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰
۱
روز
۲۳
ساعت
۵۹
دقیقه
۵۹
ثانیه
۰ ۱
دانشگاه شیخ بهایی
شیخ بهایی پلاس پلاس
۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰
۰
روز
۱۳
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۱۰ ۳۶
دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه نهایی CodeCup (روز دوم)
۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۱
۰
روز
۵
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۹ ۲۷۰
دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه نهایی CodeCup (روز اول)
۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۰
۰
روز
۴
ساعت
۴۶
دقیقه
۰
ثانیه
۶ ۲۷۰
دانشگاه شیخ بهایی
SHBU START
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰
۶
روز
۹
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۲ ۲۷
دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز
مسابقه ACM مشترک
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰
۰
روز
۴
ساعت
۴۵
دقیقه
۰
ثانیه
۸ ۱۵۳
دانشگاه علم و صنعت
PyCon 2016
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۰
۲
روز
۷
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۶ ۱۲۳
علّامه حلّی ۱
مسابقه ی شماره 3 علّامه حلّی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۵
۰
روز
۴
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۴ ۲۵
دانشگاه صنعتی شریف
مقدماتی CodeCup
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۰
۰
روز
۱۴
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۱۰ ۷۶۱
دانشگاه علم وصنعت
امتحان برنامه نویسی عملی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۵
۰
روز
۱
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۲ ۱۵
دانشگاه علم و صنعت
Algo-4
۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
۰
روز
۴
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۳۰
دانشگاه شریف
امتحان عملی اول داده ساختار
۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۰
۰
روز
۹
ساعت
۱۰
دقیقه
۰
ثانیه
۳ ۴۰
علّامه حلّی ۱
مسابقه ی شماره 2 علّامه حلّی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۵
۰
روز
۲
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۴ ۲۷
دانشگاه صنعتی شریف
CodeCup - مسابقه تمرینی ۲
۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۰
۰
روز
۱۲
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۸ ۲۸۰
علّامه حلّی ۱
مسابقه ی شماره 1 علّامه حلّی
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰
۰
روز
۲
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۳۷
دانشگاه علم و صنعت
Algo-3
۲۶ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
۰
روز
۳
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۲۱
آزمون پایان سال المپیاد ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۰
۰
روز
۶
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۳ ۱۳۲
دانشگاه علم و صنعت
Algo-2
۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۰۰
۰
روز
۳
ساعت
۴۵
دقیقه
۰
ثانیه
۵ ۳۰
مدرسه سلام دیباجی
مسابقه SalamCup - ACM
۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۹
۰
روز
۳
ساعت
۴۱
دقیقه
۲
ثانیه
۸ ۳۳
دانشگاه صنعتی شریف
CodeCup - مسابقه تمرینی ۱
۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۰۰
۰
روز
۱۴
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۱۰ ۳۷۶
آزمون پایان ترم اول المپیاد ۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۰
۰
روز
۴
ساعت
۳۰
دقیقه
۰
ثانیه
۳ ۴۳
آزمون آزمایشی ترم ۱
۲ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۰
۲
روز
۴
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۳ ۱۱
دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه‌ی برنامه‌نویسی برای تازه‌کارها!
۱۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۰
۰
روز
۶
ساعت
۰
دقیقه
۰
ثانیه
۱۰ ۱۶۳
دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه‌ی چالشی acm 2015
۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۷
۲۱
روز
۱۲
ساعت
۳۲
دقیقه
۹
ثانیه
۱ ۵۳