نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان تنظیمات
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۸۹ - آزمون اول
۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰
۳ ۸۰
نام مسابقه زمان مسابقه زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان تنظیمات
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۲)
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰ ۵ ۲۴۲
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱)
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰ ۵ ۴۵
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۵ (سطح ۱)
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰ ۵ ۲۸
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۵ (سطح ۲)
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰ ۵ ۲۰۷
دانشگاه صنعتی شریف
هجدهمین مسابقه‌ی acm منطقه‌ی غرب آسیا - تمرینی
۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۲ ۱۴۱
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۴ (سطح ۲)
۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰ ۵ ۱۹۸
Quera
مسابقه Quera شماره ۱۴ (سطح ۱)
۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰ ۵ ۳۴
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ - آزمون دوم
۲۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۱۷۶
Quera
مسابقه Quera شماره ١٣
۱۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰ ۶ ۴۰۴
دانشگاه صنعتی شریف
کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم
۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۵ ۷ ۱۹۸
۳۵ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۰۴۳
۲ پویا ظفر ۲۰۲۷
۳ ایمان غلامی ۲۰۱۲
۴ mohammad hadi hojjat ۱۹۸۴
۵ Mehrdad Saberi ۱۹۵۵
۶ Mohammad Saneian ۱۹۵۲
۷ علی شفیعی ۱۹۳۵
۸ سید پارسا میرطاهری ۱۹۰۹
۹ حمید رضا هدایتی ۱۸۹۲
۱۰ AmirReza PoorAkhavan ۱۸۵۹
رتبه‌بندی کامل