نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
سحاب‌پرداز
Nimbo
۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۵
۸ ۱۹۳۲ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مسابقه‌ی المپیادی ۵
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ ۳ ۳۰۴
دیجی‌کالا
آزمون استخدام دیجی‌کالا
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۰ ۸ ۱۲۸۹
Quera
کارآموزشو - Python
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۵ ۲۶۸۸
Quera
کارآموزشو - php
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۵ ۲۶۸۸
Quera
کارآموزشو - Android
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۴ ۲۶۸۸
Quera
کارآموزشو - Front-End
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۶ ۲۶۸۸
Quera
کارآموزشو - Algorithm
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۷ ۲۶۸۸
Quera
کارآموزشو
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۲۲۶۷
دانشگاه تهران
بُل‌تات - روز ۲
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۵ ۲۹ ۹۷۵
دانشگاه تهران
بُل‌تات - روز ۱
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۵ ۵ ۹۳۴
۱۰ از ۱۴۶ مسابقه