نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱)
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۴۱
Quera
مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۲)
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۴۳۶
دبیرستان علامه طباطبایی
چهارمین دوره‌ی مسابقات مت‌نت - بخش برنامه‌نویسی - آزمایشی
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰ ۳ ۱۶۵
دبیرستان علامه طباطبایی
چهارمین دوره‌ی مسابقات مت نت - بخش ریاضی - آزمایشی
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۰ ۱۶۵
دانشگاه صنعتی شریف
بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا
۱۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۱ ۲۴۶
رهنماکالج
رهنماکالج ۸
۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰ ۹ ۱۸۴۹
Quera
Codecup 4 - Algorithm - Finals - Open
۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۷ ۲۹۲
دبیرستان دوره اول علامه حلی ۳ تهران
سمکد - دست گرمی
۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰ ۱ ۴۰۲
Quera
Codecup 4 - Algorithm - Finals
۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۰ ۷ ۱۲۴
Quera
Codecup 4 - React Native
۲۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۰ ۳ ۳۱۷
۱۰ از ۱۳۱ مسابقه