نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان مسابقه زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
انجمن علمی همبند
کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴)
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰ ۷ ۳۴۷
جاواکاپ
جی‌کل ۶
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۴ ۲۳۸
Quera
Quera Connect 4 - Front-End
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۰ ۵ ۲۸۸
Quera
دست‌گرمی Quera Connect 4
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰ ۲ ۳۰۲
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون مقدماتی دوم
۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۱۷۲
Quera
مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱)
۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰ ۵ ۴۳
Quera
مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲)
۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰ ۵ ۳۳۶
Quera
Quera Connect 3 - Android
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۰ ۵ ۱۲۳
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون مقدماتی اول
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۲۴۵
Quera
Quera Connect 2 - Python/Django
۲۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۵ ۲۰۱
۱۰ از ۸۰ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۲۵۲
۲ Mohammad Saneian ۲۲۰۱
۳ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۴ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۵ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۶ علی بهجتی ۲۰۵۰
۷ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۸ علی شفیعی ۲۰۴۱
۹ پویا ظفر ۱۹۹۹
۱۰ شایان چشم جهان ۱۹۹۱
رتبه‌بندی کامل