نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
کدکاپ ۵- Python/Django
۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۵
۶ ۱۵۳۵ ثبت‌نام در رویداد
دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 تهران
مرحله اول سمکد
۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰
۷ ۲۳۹
آکادمی ستاره
آزمون ورودی کارآموزی زمستانه کداستار
۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰
۶ ۳۵۶ ثبت‌نام در رویداد
Quera
کدکاپ ۵- Front-End/React
۱۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰
۶ ۸۹۹ ثبت‌نام در رویداد
Quera
کدکاپ ۵- Data Science
۲۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰
۴ ۱۱۴۷ ثبت‌نام در رویداد
Quera
کدکاپ ۵- الگوریتمی
۲۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰
۷ ۲۴۸۵ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مسابقه شماره ۱
۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۰ ۵ ۲۰۹
۱ از ۲۰۱ مسابقه