عنوان مهلت ثبت‌نام شمار مسابقات شمار شرکت‌کنندگان
مسیر React ۱۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ ۵ ۱۲۵۹ ثبت‌نام در مسیر
مسیر PHP ۱۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ ۵ ۸۵۸ ثبت‌نام در مسیر
مسیر داده ۱۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ ۴ ۱۰۷۳ ثبت‌نام در مسیر
مسیر Golang ۲۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ ۵ ۴۹۸ ثبت‌نام در مسیر
مسیر الگوریتم ۳ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ ۲ ۲۰۲۲ ثبت‌نام در مسیر
نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
ابرآروان
آزمون ورودی بوت‌کمپ DevOps ابرآروان
۱۰ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۵
۰ ۵۵۰
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مسابقه شماره ١٣
۱۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰ ۶ ۴۰۴
دانشگاه صنعتی شریف
کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم
۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۵ ۷ ۱۹۹
دانشگاه صنعتی شریف
کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز اول
۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۵ ۷ ۱۹۹
دانشگاه صنعتی شریف
کدکاپ ۲، مسابقه مقدماتی ۲
۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰ ۶ ۱۲۷۱
رهنما
رهنماکالج - آزمون دوم
۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۰ ۵ ۸۰۹
رهنما
رهنماکالج - آزمون اول
۳۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۵ ۵ ۶۷۱
دانشگاه صنعتی شریف
کدکاپ ۲، مسابقه مقدماتی
۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰ ۷ ۱۴۴۱
دانشگاه صنعتی شریف
کدکاپ ۲، مسابقه تمرینی ۲
۲۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۰ ۶ ۷۳۶
دانشگاه صنعتی شریف
کدکاپ ۲، مسابقه تمرینی ۱
۱۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰ ۶ ۶۴۱
دانشگاه صنعتی شریف
کدکاپ ۲، مسابقه آموزشی ۲
۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰ ۶ ۴۸۸
۱۰ از ۲۳۷ مسابقه