نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دبیرستان دوره اول علامه حلی ۳ تهران
سمکد - دست گرمی
۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰
۱ ۳۶۵
دبیرستان دوره اول علامه حلی ۳ تهران
سمکد - مرحله آنلاین دوم
۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
۱ ۱۱۵
رهنماکالج
رهنماکالج ۸
۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
۲ ۷۴۶ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
Codecup 4 - Algorithm - Warm-Up
۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۵ ۱۰۴۵
Quera
Codecup 4 - Android - Warm-Up
۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۶۲۱
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی سوم
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۳۰۴
Quera
Quera Connect 10 - Front-End - Extended
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ ۵ ۷۲۱
Quera
Quera Connect 10 - Front-End
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ ۵ ۶۷۲
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی دوم
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۳۱۴
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی اول
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۴۳۷
متن اول آریا
First Source Challenge - Quera Connect 9
۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ ۶ ۱۰۹۳
Bisphone
Bisphone Challenge - Quera Connect 8
۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ ۵ ۱۱۳۹
Quera و شاززز
مسابقه‌ی المپیادی ۴
۲۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۱۰۳
۱۰ از ۱۲۴ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ Mohammad Saneian ۲۱۸۵
۳ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۴ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۵ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۶ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۷ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۸ علی بهجتی ۲۰۵۰
۹ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۱۰ علی شفیعی ۲۰۴۱
رتبه‌بندی کامل