نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
کارآموزشو
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۲۲۶۷
دانشگاه تهران
بُل‌تات - روز ۲
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۵ ۲۹ ۹۷۶
دانشگاه تهران
بُل‌تات - روز ۱
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۵ ۵ ۹۳۵
Quera
خداحافظ ۹۷
۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۵ ۷ ۱۱۷۸
علامه طباطبایی
چهارمین دوره‌ی مسابقات مت‌نت - بخش برنامه‌نویسی - مسابقه‌ی انتخابی
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰ ۴ ۱۳۳
علامه طباطبایی
چهارمین دوره‌ی مسابقات مت‌نت - بخش ریاضی - مسابقه‌ی انتخابی
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۱ ۱۱۹
شاززز
آزمون عملی ۲ شاززز
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۴ ۱۰۲
Quera/Dideo
هکاتون codeup
۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰ ۱۲ ۱۱۱
Quera
مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۲)
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۴۳۶
Quera
مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱)
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۴۱
۱۰ از ۱۵۹ مسابقه