نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
خداحافظ ۹۸ - آموزش
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵
۷ ۳۱۶۸ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
تومن
مسابقه «تومن» - React/Front-End
۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۵ ۴ ۵۷۱
مپصا
آزمون ورودی کارآموزی Mapsa HR
۱۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۵ ۱۰ ۱۱۳۲
Quera
مسابقه‌ی المپیادی ۷
۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۵ ۳ ۱۷۱
اسنپ‌فود
مسابقه اسنپ‌فود (React)
۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ ۵ ۸۰۳
رهنماکالج
رهنما کالج ۱۰
۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ ۱۶ ۲۵۲۷
Quera
مسابقه‌ی المپیادی ۶
۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۲۳۳
سحاب‌پرداز
Nimbo
۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۵ ۸ ۲۴۴۳
Quera
مسابقه‌ی المپیادی ۵
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ ۴ ۳۰۴
دیجی‌کالا
آزمون استخدام دیجی‌کالا
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۰ ۸ ۱۲۸۹
Quera
کارآموزشو - Algorithm
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۷ ۲۶۸۸
۱۰ از ۱۷۳ مسابقه