نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
کدکاپ ۵- Data Science
۲۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰
۴ ۱۳۱۵ ثبت‌نام در رویداد
Quera
کدکاپ ۵- الگوریتمی
۲۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵
۷ ۲۷۷۱ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
تابستون چلنج ۲ - آموزش
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۷ ۱۳۶۸
Quera
تابستون چلنج ۲ (سطح ۱)
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۱۰۲
Quera
تابستون چلنج ۲ (سطح ۲)
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۱۱۴۴
آکادمی ستاره
آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ ۶ ۱۸۲۹
Quera
کوئرا - پایتون - آموزش
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۱۶۷۸
Quera
کوئرا - پایتون
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۱۵۴۰
دیجی‌کالا
دیجی‌کالا کاپ - آموزش
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۵ ۵ ۲۶۴۲
دیجی‌کالا
دیجی‌کالا کاپ - PHP
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۵ ۵ ۲۴۹۹
Quera
چالش DiffCode
۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۵ ۱۲ ۱۱۹۸
Quera
چالش DiffCode - آزمایشی
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۵ ۱۳ ۱۱۹۸
۱۰ از ۲۰۴ مسابقه