نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
Codecup 4 - Django
۱۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۵ ۵ ۳۴۱
Quera
Codecup 4 - Android
۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۵ ۴ ۶۶۱
Quera
Codecup 4 - Python
۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۰ ۵ ۱۰۳۸
Quera
Codecup 4 - Django - Wam-Up
۱۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۳۲۰
Quera
Codecup 4 - PHP - Wam-Up
۱۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۶۲۵
Quera
Codecup 4 - Algorithm - Prep
۱۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۵ ۷ ۱۱۹۶
Quera
Codecup 4 - Android - Warm-Up
۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۶۲۱
Quera
Codecup 4 - Python - Wam-Up
۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۹۷۰
Quera
Codecup 4 - Algorithm - Warm-Up
۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۵ ۱۰۴۵
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی سوم
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۳۰۴
۱۰ از ۱۳۱ مسابقه