نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
تابستون چلنج
۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۵
۷ ۱۵
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۷ - آزمون نهایی اول
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
۳ ۱۸۰
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۷ - آزمون نهایی دوم
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
۳ ۹۵
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۷ - آزمون نهایی سوم
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
۳ ۹۳
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
کارآموزشو - php
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۵ ۲۶۸۸
Quera
کارآموزشو - Front-End
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۶ ۲۶۸۸
Quera
کارآموزشو - Algorithm
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۷ ۲۶۸۸
Quera
کارآموزشو - Android
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۴ ۲۶۸۸
Quera
کارآموزشو - Python
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ۵ ۲۶۸۸
Quera
کارآموزشو
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۲۲۶۷
دانشگاه تهران
بُل‌تات - روز ۲
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۵ ۲۹ ۹۷۶
دانشگاه تهران
بُل‌تات - روز ۱
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۵ ۵ ۹۳۵
Quera
خداحافظ ۹۷
۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۵ ۷ ۱۱۷۸
علامه طباطبایی
چهارمین دوره‌ی مسابقات مت‌نت - بخش برنامه‌نویسی - مسابقه‌ی انتخابی
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰ ۴ ۱۳۳
۱۰ از ۱۵۴ مسابقه