نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
خداحافظ ۹۸ - آموزش
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵
۷ ۳۱۳۴ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مسابقه اسنپ‌فود - PHP/Laravel
۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۷۴۴
Quera
مسابقه روز برنامه نویس - آموزش
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۷ ۱۶۲۳
Quera
مسابقه روز برنامه نویس
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۷ ۱۴۰۳
صباایده
مسابقه آپارات - PHP
۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۶۶۷
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۷ - آزمون نهایی سوم
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ ۳ ۲۸۵
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۷ - آزمون نهایی دوم
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ ۳ ۲۹۰
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۷ - آزمون نهایی اول
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ ۳ ۴۲۴
Quera
تابستون چلنج - آموزش
۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۵ ۷ ۱۱۰۹
Quera
تابستون چلنج
۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۵ ۷ ۹۰۰
تومن
مسابقه «تومن» - Python/Django
۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۵ ۵ ۶۲۰
۱۰ از ۱۷۳ مسابقه