نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
سحاب‌پرداز
Nimbo
۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۵
۸ ۱۹۳۲ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
خداحافظ ۹۷
۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۵ ۷ ۱۱۷۸
علامه طباطبایی
چهارمین دوره‌ی مسابقات مت‌نت - بخش برنامه‌نویسی - مسابقه‌ی انتخابی
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰ ۴ ۱۳۳
شاززز
آزمون عملی ۲ شاززز
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۴ ۱۰۲
علامه طباطبایی
چهارمین دوره‌ی مسابقات مت‌نت - بخش ریاضی - مسابقه‌ی انتخابی
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۱ ۱۱۹
Quera/Dideo
هکاتون codeup
۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰ ۱۲ ۱۱۱
Quera
مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۲)
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۴۳۶
Quera
مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱)
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۴۱
دبیرستان علامه طباطبایی
چهارمین دوره‌ی مسابقات مت‌نت - بخش برنامه‌نویسی - آزمایشی
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰ ۳ ۱۶۷
دبیرستان علامه طباطبایی
چهارمین دوره‌ی مسابقات مت نت - بخش ریاضی - آزمایشی
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۰ ۱۶۷
دانشگاه صنعتی شریف
بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا
۱۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۱ ۲۴۶
۱۰ از ۱۴۶ مسابقه