نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
انجمن جاواکاپ
هفتمین آزمون جاواکاپ
۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰
۶ ۷۸۵ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مسابقه اسنپ‌فود FE / React - آموزشی
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۱۱۰۳
اسنپ‌فود
مسابقه اسنپ‌فود FE / React
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۹۷۴
Quera
مهارت‌سنجی Career Days
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۵ ۷ ۲۵۹۶
Quera
مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۵ ۶ ۲۵۰۷
Quera
مهارت‌سنجی Career Days - آزمایشی
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۵ ۵ ۲۵۹۲
Quera
تابستون چلنج ۲ - آموزش
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۷ ۱۳۶۸
Quera
تابستون چلنج ۲ (سطح ۱)
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۱۰۲
Quera
تابستون چلنج ۲ (سطح ۲)
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۱۱۴۴
آکادمی ستاره
آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ ۶ ۱۸۲۹
Quera
کوئرا - پایتون - آموزش
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۵ ۱۶۷۸
۱۰ از ۱۹۹ مسابقه