نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
گسترش فناوری عدالتخانه
عدالتخانه - FE/React
۱۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۵ ۵ ۹۱۱
گسترش فناوری عدالتخانه
عدالتخانه - FE/React - آموزشی
۱۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۵ ۵ ۹۲۸
گسترش فناوری عدالتخانه
عدالتخانه - تحلیل داده
۱۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۵ ۴ ۹۰۶
گسترش فناوری عدالتخانه
عدالتخانه - تحلیل داده - آموزشی
۱۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۵ ۳ ۹۳۸
گسترش فناوری عدالتخانه
عدالتخانه - PHP/Laravel
۱۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰ ۵ ۸۶۸
گسترش فناوری عدالتخانه
عدالتخانه - PHP/Laravel - آموزشی
۱۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰ ۵ ۸۷۸
Quera
چالش روز برنامه‌نویس (2 DiffCode)
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۵ ۱۵ ۱۲۴۰
دیجی‌کالا
دیجی‌کالاکاپ - مسابقه علم داده
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ ۷ ۲۰۶۶
Quera
چالش روز برنامه‌نویس (2 DiffCode) - آزمایشی
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۵ ۱۳ ۱۰۷۲
Quera
مسابقه اسنپ‌فود FE / React - آموزشی
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۶ ۱۱۰۳
۱۰ از ۲۰۸ مسابقه