نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱)
۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۵ ۲۱
Quera
مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲)
۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۵ ۲۲۸
نام مسابقه زمان مسابقه زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول
۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۰ ۷ ۱۹۲
Snapp
SnappUp Sharif 1
۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۰ ۱۰ ۳۲۳
رهنما کالج
دوره سوم رهنماکالج
۲۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰ ۱۰ ۱۴۸۲
Quera
کدکاپ ۳، انتخابی
۱۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۷ ۱۷۶۹
Quera
کدکاپ ۳، مقدماتی
۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰ ۷ ۱۴۲۰
Quera
کدکاپ ۳، دست‌گرمی
۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۱۰ ۱۰۹۲
Quera
Front-end Challenge
۱۶ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۳ ۱۲۴
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ - آزمون نهایی سوم
۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۹۰
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ - آزمون نهایی دوم
۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۷۶
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ - آزمون نهایی اول
۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۷۵
۷۳ مسابقه