نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
کوئرا دانش‌آموزی
کوپا رمضان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۵
۱۲ ۵۵ ثبت‌نام در رویداد
آکادمی ستاره
آزمون ورودی کارآموزی تابستانه Front-End کداستار
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰
۵ ۹۸۱ ثبت‌نام در رویداد
آکادمی ستاره
آزمون ورودی کارآموزی تابستانه Software Engineering کداستار
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰
۵ ۶۱۶
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
آکادمی ستاره
آزمون ورودی کارآموزی زمستانه کداستار
۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰ ۵ ۱۲۱۹
Quera
کدکاپ ۵- Python/Django
۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۵ ۶ ۱۶۰۸
Quera
کدکاپ ۵- PHP/Laravel
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰ ۵ ۸۰۷
بخش دانش‌آموزی Quera
مسابقه روز دانش‌آموز
۱۳ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۵ ۱۲ ۷۴۲
مهسان
مسابقه سی‌روز
۲۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۵ ۶ ۱۱۵۶
گسترش فناوری عدالتخانه
عدالتخانه - FE/React
۱۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۵ ۵ ۹۱۱
گسترش فناوری عدالتخانه
عدالتخانه - FE/React - آموزشی
۱۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۵ ۵ ۹۲۸
گسترش فناوری عدالتخانه
عدالتخانه - تحلیل داده
۱۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۵ ۴ ۹۰۶
گسترش فناوری عدالتخانه
عدالتخانه - تحلیل داده - آموزشی
۱۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۵ ۳ ۹۳۸
گسترش فناوری عدالتخانه
عدالتخانه - PHP/Laravel
۱۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰ ۵ ۸۶۸
۱۰ از ۲۱۳ مسابقه