نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
یکتانت
یکتانت - روز اول
۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ ۶ ۸۹
Quera
Codecup 4 - Laravel - Wam-Up
۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۳۸۱
Quera
Codecup 4 - Algorithm
۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۷ ۱۳۸۸
Quera
Codecup 4 - React-Native - Wam-Up
۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۱ ۳۱۱
Quera
Codecup 4 - PHP
۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۵ ۵ ۶۵۷
Quera
Codecup 4 - Front-End - Wam-Up
۱۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۵۴۷
Quera
Codecup 4 - Django
۱۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۵ ۵ ۳۴۱
Quera
Codecup 4 - Android
۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۵ ۴ ۶۶۱
Quera
Codecup 4 - Python
۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۰ ۵ ۱۰۳۸
Quera
Codecup 4 - PHP - Wam-Up
۱۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۶۲۵
۱۰ از ۱۲۷ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ Mohammad Saneian ۲۱۸۵
۳ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۴ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۵ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۶ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۷ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۸ علی بهجتی ۲۰۵۰
۹ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۱۰ علی شفیعی ۲۰۴۱
رتبه‌بندی کامل