نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
lamassu
SummerBrainStorms
۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۲۰ ۷۱
دانشگاه زنجان
Code Lunatic
۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۱۵ ۱۰۱
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد
Code Plus
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ ۶ ۷۰
دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
آزمون عملی آزمایشی دی اس بهار ۹۸
۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۳ ۶۰
دبیرستان علامه حلی ۳
آزمون پایان سال المپیاد - نوروز ۹۸
۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۰ ۳ ۱۰
آموزش عالی کاشمر
ACM-IHE
۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰ ۶ ۳
دبیرستان علامه حلی ۳
آزمون کامپیوتر پیشرفته - یازدهم
۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۵ ۸ ۳۳
شرکت متراژ
نمایشگاه کار شریف - متراژ
۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ۴ ۴۹
انجمن علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسابقه لیگ برنامه‌نویسی امیرکبیر - روز دوم
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۲ ۷ ۲۶
دانشگاه شهید بهشتی
مسابقه برنامه‌نویسی بهار بهشتی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۰ ۲ ۵۶
۱۰ از ۸۱ مسابقه