نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
انجمن جاوا کاپ
تمرینهای دوره آموزشی جاواکاپ
۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰
۲۵ ۲۱۸۱
جاواکاپ
آرشیو سوالات جی‌کل
۱۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰
۱۴ ۱۰۵۹
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
انجمن علمی همبند (دانشکده علوم ریاضی شریف)
کدناک •,۲ (مخصوص دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف)
۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰ ۷ ۱۴۵
جاواکاپ
مسابقه غیرحضوری جاواکاپ
۲۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۷ ۲ ۱۱۴
samaneahan
برنامه نویس android ، php
۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰ ۵ ۳۶
دانشگاه صنعتی قوچان
BarCODE-06
۱۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ ۳ ۵
دانشگاه صنعتی قوچان
BarCODE-05
۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ ۳ ۶
Tim Olimpiade Komputer Indonesia
APIO 2015
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰ ۳ ۵۰
دانشگاه صنعتی قوچان
BarCODE-04
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ ۳ ۶
دانشگاه صنعتی قوچان
BarCODE-03
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ ۳ ۸
دانشگاه صنعتی قوچان
BarCODE-02
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ ۳ ۱۴
جاوا کاپ
آزمون جاوا، بخش وب (ناجی/اردیبهشت)
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۷ ۱ ۴۶
۱۰ از ۶۹ مسابقه