برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
جابجایی عریض تیم‌بندی کج بازی‌بازی بازی
۱ شایان پردیس ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۰۰
۱ علی صفری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۰۰
۱ محمدامین رییسی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۰۰
۱ مانی حاجی مهدی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۰۰
۵ ارشیا عطایی نایینی ۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۰۰
۵ محمد استکی
...
۱۰۰
۱۰۰
۲۰۰
۵ اشکان زرخواه ۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۰۰
۵ ارشیا دادرس ۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۰۰
۵ mahdi gh ۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۰۰
۵ نیما زارع
...
۱۰۰
۱۰۰
۲۰۰
۵ Kianaz .A
...
۱۰۰
۱۰۰
۲۰۰
۱۲ ابوالفضل سلطانی ۰
۷۰
۱۰۰
۱۷۰
۱۲ shayan kashefi
...
۷۰
۱۰۰
۱۷۰
۱۴ محسن خلیلی ۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
۱۴ محمد آقایی ۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
۱۴ امیرحسام ادیبی نیا ۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۴ سید محمدحسین یزدانی فر ۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۴ محمد بروغنی
...
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۴ mahdI hajibeygI
...
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۴ پوریا جلالی فراهانی
...
۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۱ علی اکبر قدری ۰
۷۰
...
۷۰
۲۲ مهدی خسروی
...
۳۰
...
۳۰
۲۳ HIWA FAIZI ۰
۰
۰
۰
۲۳ امیر عباس دبستانی
...
...
۰
۰
۲۳ محمد امین هاشمی
...
۰
...
۰
۲۳ Tahora Taherabadi
...
...
۰
۰
۲۳ ابوالفضل مروتی
...
...
۰
۰
۲۳ Omid Aghili ۰
...
۰
۰
۲۳ قلی هدایت
...
۰
۰
۰
۲۳ alibazrafshan26 ۰
۰
...
۰
۲۳ امیر محمد خدایی
...
...
۰
۰
۲۳ SEYYED MOHAMMAD MAHDI SAJED SAADAT
...
...
۰
۰
۲۳ پویا نوید ۰
...
...
۰
۲۳ آریا اشرفی ۰
۰
۰
۰
۲۳ فؤاد شایان
...
...
۰
۰
۲۳ سید محمد طباطبایی نجفی ۰
...
...
۰
۲۳ علی صادقیان ۰
...
...
۰
۳۷ نفر