برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
مساله هالت خستگان ارتباطات فامیلی رمز جایگشتی سوالات ترکیبی کپی پیست
۱ حمیدرضا کامکاری ۱
۱
۷
۲
...
...
۴
۲ علی خسروی ۳
۱
۲
...
...
...
۳
۳ ارشیا سلطانی ۱
۴
۵
...
...
...
۳
۴ ابوالفضل سلطانی ۳
۳
۹
...
...
...
۳
۵ میکائیل قربانی ۳
۱
۱۲
...
...
...
۲
۶ mahdI hajibeygI ۳
۲
۵
۸
۹
۶
۲
۷ پدرام صادقیان ۲
۳
...
...
...
...
۲
۸ امیر حسین پاشائی هیر ۲
۷
...
۱۲
...
...
۲
۹ سامان مهدانیان ۱
۳
...
...
...
...
۲
۱۰ علی صفری ۴
۵
...
...
...
...
۲
۱۱ محمدعرفان غلامیان ۱
...
...
...
...
...
۱
۱۲ محمد مهدی جعفری ۱
۲
...
...
...
...
۱
۱۳ Amirhesam Adibinia ۱
...
...
...
...
...
۱
۱۴ حسین مسعودی ۱
۲
...
...
...
...
۱
۱۵ سینا ناصریان ۲
۲
...
...
...
...
۱
۱۶ سید محمدحسین یزدانی فر ۲
...
...
...
...
...
۱
۱۷ محمد امین هاشمی ۲
۱
...
...
...
...
۱
۱۸ ارشیا دادرس ۳
...
۶
...
...
...
۱
۱۹ محمد آقایی ۵
...
۳
...
...
...
۱
۱۹ شرکت‌کننده