برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
ثبت‌نام اولیه
۱ علی نعمتی چاری ۱۰۰
۱۰۰
۱ میلاد باقری ۱۰۰
۱۰۰
۱ هیراد ارشدی ۱۰۰
۱۰۰
۱ محسن مدنی ۱۰۰
۱۰۰
۱ علی سبزی نژاد ۱۰۰
۱۰۰
۱ پوریا رجب زاده ۱۰۰
۱۰۰
۱ Mohammad Saleh Moosapour ۱۰۰
۱۰۰
۱ نیما مرادی ۱۰۰
۱۰۰
۱ محمد باقر اهتمام ۱۰۰
۱۰۰
۱ Hossein Jeddi ۱۰۰
۱۰۰
۱ پرهام حیدری ۱۰۰
۱۰۰
۱ محسن فدایی ۱۰۰
۱۰۰
۱ پیمان زینلی ۱۰۰
۱۰۰
۱ سید علیرضا فاطمی جهرمی ۱۰۰
۱۰۰
۱ Mohammadrez Taheri ۱۰۰
۱۰۰
۱ فرشاد حسینی ۱۰۰
۱۰۰
۱ علیرضا جنانی ۱۰۰
۱۰۰
۱ سید محمد علی رحبانی ۱۰۰
۱۰۰
۱ Roozbeh Mohammadzadeh ۱۰۰
۱۰۰
۱ امير حسين عطارى ۱۰۰
۱۰۰
۱ محمدرضا ایرانمنش ۱۰۰
۱۰۰
۱ hamed aligholizade ۱۰۰
۱۰۰
۱ امیرمهدی دیگبری ۱۰۰
۱۰۰
۱ علی رادمنش ۱۰۰
۱۰۰
۱ داریوش مکوندی ۱۰۰
۱۰۰
۱ علیرضا ۱۰۰
۱۰۰
۱ مجتبی رجب زاده ۱۰۰
۱۰۰
۱ حسن مقدسی ۱۰۰
۱۰۰
۱ محمد هوشمند ۱۰۰
۱۰۰
۱ احسان تی‌تیش ۱۰۰
۱۰۰
۱ حامد خانکی ۱۰۰
۱۰۰
۱ آریا کوثری ۱۰۰
۱۰۰
۱ تهمینه محاطی ۱۰۰
۱۰۰
۳۴ Arf Ma ۸۵
۸۵
۳۵ علی بداقی ۵۷
۵۷
۳۶ حمیدرضا جعفری ۰
۰
۳۶ حسام ابراهیمی ۰
۰
۳۶ حميد شكرگزار ۰
۰
۳۶ سیدمهران عبقری ۰
۰
۳۶ Ali momen doost ۰
۰
۳۶ سید مسلم هاشمی ۰
۰
۳۶ حسین مرزبان ۰
۰
۳۶ پوریا اشکوروکیلی ۰
۰
۴۳ نفر