برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
فایل نمرات شناسنامه‌ساز
۱ علیرضا بیطاری ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱ امیرحسین اسدی ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱ ابوالفضل مهاجری ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱ علی شفیعی ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱ حمید محمودپور ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱ محمد میرزایی جوینانی ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱ محمد محمدیان اصل ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱ امیررضا عزیزی ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱ محمد دانش آموز ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱ Mohammad Hoseini Rad ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱ محسن فدایی ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱ MoJtaba Akbarpour ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱ عیسی مرادنژاد ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱ محمد آقاعباسلو ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱ مهدی مهجوریان ۱۰۰
۱۲۰
۲۲۰
۱۶ tilkacoder ۸۰
۱۲۰
۲۰۰
۱۶ حمید حق‌شناس ۸۰
۱۲۰
۲۰۰
۱۶ مهدی مهاجرانی ۸۰
۱۲۰
۲۰۰
۱۹ مهدی یوسفی ۱۰۰
۸۵
۱۸۵
۱۹ امیر کبیری ۱۰۰
۸۵
۱۸۵
۲۱ مسعود شقاقی ۱۰۰
۶۸
۱۶۸
۲۱ نیما حیدری نسب ۱۰۰
۶۸
۱۶۸
۲۳ مجتبی کارگزار ۱۰۰
۵۱
۱۵۱
۲۳ آرمان حسینی ۱۰۰
۵۱
۱۵۱
۲۳ سهیل یوسفی ۱۰۰
۵۱
۱۵۱
۲۳ توفیق حمزه ئی ۱۰۰
۵۱
۱۵۱
۲۷ علی یوسفی ۸۰
۶۸
۱۴۸
۲۸ رامین قهرمانی ۱۰۰
۳۴
۱۳۴
۲۸ ابوالفضل بغلانی ۱۰۰
۳۴
۱۳۴
۲۸ سجاد رمضان نیا ۱۰۰
۳۴
۱۳۴
۳۱ معین گلشن آرا ۸۰
۵۱
۱۳۱
۳۲ Amirmohammad Zarif
...
۱۲۰
۱۲۰
۳۲ Nima Ebrazeh ۰
۱۲۰
۱۲۰
۳۲ Dawood Abbaspour ۰
۱۲۰
۱۲۰
۳۲ محمدحسین سعادت ۰
۱۲۰
۱۲۰
۳۶ علیرضا جنانی ۸۰
۳۴
۱۱۴
۳۶ سهیل کسروی ۸۰
۳۴
۱۱۴
۳۶ امین رشیدبیگی ۸۰
۳۴
۱۱۴
۳۹ saeed soltani ۶۰
۵۱
۱۱۱
۴۰ Kamran H. ۴۰
۶۸
۱۰۸
۴۱ محمد حسین خیاط مشهدی ۱۰۰
...
۱۰۰
۴۱ شهرزاد پیمان ۱۰۰
۰
۱۰۰
۴۱ علیرضا کاویان ۱۰۰
...
۱۰۰
۴۱ علی شیرمحمدی ۱۰۰
...
۱۰۰
۴۱ علی تربر ۱۰۰
۰
۱۰۰
۴۱ سپهر محقق ۱۰۰
...
۱۰۰
۴۷ امید سیفان ۸۰
...
۸۰
۴۷ محمدرضا خدامی ۸۰
...
۸۰
۴۷ علیرضا رستمی راوری ۸۰
۰
۸۰
۴۷ مهران شمالی ۸۰
...
۸۰
۹۰ نفر