برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
۷ سگمنت سنگ کاغذ قیچی درخت تقسیم شنکاپ پاستا پنه آلفردو
۱ Mike ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۹
۵۲۹
۲ امین انوری سرور ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
۰
۳۹
۳۵۹
۳ Aryan Esmailpour ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۹
۳۲۹
۴ Mohammadreza Mohammadzade ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۹
۳۲۹
۵ mahdI hajibeygI ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۹
۳۲۹
۶ محمد امین هاشمی ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
۰
۹
۳۲۹
۷ امیر حسین پاشائی هیر ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۹
۳۲۹
۸ علیرضا توفیقی محمدی ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۹
۳۲۹
۹ آریان سلطانی ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
۰
...
۳۲۰
۱۰ Mohammad Mahdavi ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
...
...
۳۲۰
۱۱ amirhossein sana ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
۰
...
۳۲۰
۱۲ مهدی جعفری ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
۰
...
۳۲۰
۱۳ شایان پردیس ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
۰
...
۳۲۰
۱۴ محمد نورمحمدی ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
...
...
۳۲۰
۱۵ دیبا هاشمی ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
۰
...
۳۲۰
۱۶ حمید رضا هدایتی ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
۰
...
۳۲۰
۱۷ محمد بروغنی ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
۰
...
۳۲۰
۱۸ علی توسلی ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
۰
۰
۳۲۰
۱۹ Mojtaba Shahbazi ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
۰
۰
۳۲۰
۲۰ امیرعباس زارعی ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
...
...
۳۲۰
۲۱ سید محمدحسین یزدانی فر ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
۰
...
۳۲۰
۲۲ اشکان دوباش ۷۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۰
۳۲۰
۲۳ ارشیا انصاری ۷۰
۱۰۰
۰
...
۹
۱۷۹
۲۴ سید مجتبی مدرسی ۷۰
۱۰۰
...
۰
۹
۱۷۹
۲۵ رضا بقایی نژاد ۷۰
۱۰۰
...
...
۹
۱۷۹
۲۶ Hojjat Hajizade ۷۰
۱۰۰
...
...
۹
۱۷۹
۲۷ محمد رضا باطنی ۷۰
۱۰۰
۰
...
۹
۱۷۹
۲۸ علی شاطریان ۷۰
۱۰۰
۰
...
۹
۱۷۹
۲۹ Mohammad Ali Heydari ۷۰
۱۰۰
...
...
۹
۱۷۹
۳۰ آرمان شاکریان ۷۰
۱۰۰
...
...
۹
۱۷۹
۳۱ Mohammad Mahmoudi ۷۰
۱۰۰
...
...
۹
۱۷۹
۳۲ سید محمد مقدس ۷۰
۱۰۰
...
...
۹
۱۷۹
۳۳ m s ۷۰
۱۰۰
۰
...
۹
۱۷۹
۳۴ محمد سالک ۷۰
۱۰۰
...
۰
۹
۱۷۹
۳۵ پدرام صادقیان ۷۰
۱۰۰
۰
...
...
۱۷۰
۳۶ محمدامین کتابچی ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
۱۷۰
۳۷ محمد صالح ساغرچی ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
۱۷۰
۳۸ عرفان مهربان ۷۰
۱۰۰
۰
۰
...
۱۷۰
۳۹ مهرناز مفخمي ۷۰
۱۰۰
۰
...
...
۱۷۰
۴۰ parsa ghorbani ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
۱۷۰
۴۱ سینا ناصریان ۷۰
۱۰۰
۰
...
...
۱۷۰
۴۲ Amirhosein Kadkhodaei ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۱۷۰
۴۳ علیرضا مقدس برهان ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۱۷۰
۴۴ ْno ْname ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۱۷۰
۴۵ یوسف آجودانی ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
۱۷۰
۴۶ Samir - ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
۱۷۰
۴۷ فائزه فاطمی نژاد ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
۱۷۰
۴۸ علی حاجی عمو عصار ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
۱۷۰
۴۹ مهران محمدبیگلو ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۱۷۰
۵۰ فردین داداشی ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۱۷۰
۳۳۳ شرکت‌کننده