برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
سطح مکعب غیر قابل تمایز سرمایه‌گذاری کم‌دردسر حیدری نژادپرست خوش‌حالی تولد کاغذ کادو چهارضلعی اعداد تپه‌ای تولد تاریخی تخفیف جشنواره
۱ ^_^ ۱
۱۶
۳
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۹
۲ امید پناکاری ۱
...
۱
۸
۱
۱
۱
...
۲
۷
۳ سهیل رستگار ۲
...
۱
۱
۱
۲
...
۳
۱
۷
۴ سعید احمدنیا ۱
...
۱
...
۱
۱
...
۶
۱
۵
۵ Omae Wa Mou Shindeiru ۱
...
۱
...
...
۱
...
...
۱
۴
۶ در قوطی نوشابه ۱
...
۴
...
...
۱
...
...
۱
۴
۷ ما هموناییم ۲
...
۷
...
...
۱
...
...
۱
۴
۸ بابا طاهر ۶
...
۴
...
...
۱
...
...
۱
۴
۹ محمد حسین غفاری ۲
...
۱
...
...
۱
...
...
۱
۴
۱۰ CodeDast ۳
...
۳
...
...
۱
...
۸
۱
۴
۱۱ ایمان بیگ محمدی ۱
۴
۴
...
...
۱
...
۱۲
۱
۴
۱۲ Alpha Q ۱
...
۶
...
...
۱
...
۳
۳
۳
۱۳ Geniuses ۲
...
...
...
...
۱
...
...
۱
۳
۱۴ Afshin Zanganeh ۲
...
...
...
...
۱
...
...
۴
۳
۱۵ DarKeam Group ۱
...
...
...
...
۱
۱
...
۳
۳
۱۶ علیرضا جعفرتاش ۴
...
۹
...
...
۱
...
...
۳
۳
۱۷ prk ۲
...
۱۳
...
...
۱
...
...
۱
۳
۱۸ حسین دهائی ۳
...
۶
...
...
...
...
۴
۳
۳
۱۹ CPy ۲
...
۳
۲
...
۲
...
۵
۱
۳
۲۰ Turing AUT ۲
...
۳
...
...
۳
...
...
۷
۳
۲۱ Helli Sixers ۲
...
...
...
...
۲
...
۹
۶
۳
۲۲ Unicorn ۳
...
...
...
...
۱
...
...
۱
۳
۲۳ Jogo Bonito ۱
...
...
...
...
۲
...
۳
۷
۳
۲۴ himym ۱۰
...
...
...
...
۱
...
...
۱۱
۳
۲۵ cactus ۱۰
...
...
...
...
۲
...
...
۳
۳
۲۶ امیرحسین رودگر ۲
...
...
...
...
۱
...
...
۵
۳
۲۷ مهدی درویش ۳
...
...
...
...
۱
...
...
۱
۳
۲۸ کامبیز آقابابازاده ۱
...
...
...
...
۱
۳
...
...
۲
۲۹ مرتضی صیدی ۱
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲
۳۰ اسمشو نبر ۲
...
۵
...
...
۱
...
...
۱
۲
۳۱ Gosh odds ۲
...
...
...
...
۱
...
...
۴
۲
۳۲ Tahmine Majidi
...
...
۲
...
...
۱
...
...
۱
۲
۳۳ محمدرضا باقرنژاد میری ۳
...
...
...
...
...
...
...
۲
۲
۳۴ maping ۹
...
۴
...
...
۱
...
...
۵
۲
۳۵ سید محمد حسین روحانی ۲
...
...
...
...
۱
...
...
۴
۲
۳۶ مهدی مصطفوی ۱
...
...
...
...
۱
...
...
۱
۲
۳۷ صالح جوانمرد ۱
...
۶
۲
...
۱
...
۱
۳
۲
۳۸ Polar khers ۹
...
...
...
...
۳
...
...
۷
۲
۳۹ Amir Kenar ۱
...
...
...
...
...
...
...
۳
۲
۴۰ !Why Not Group ۲
...
...
...
...
...
...
...
۸
۲
۴۱ پدرام اسدزاده ۷
...
...
۴
...
...
...
...
۳
۲
۴۲ علی ایزدی ۱
...
...
۱۰
۲
۱۰
...
...
۸
۲
۴۳ سجاد صنمی مسگران ۱
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲
۴۴ Arian Bahrampour ۱
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲
۴۵ Omid Aghili ۱
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲
۴۶ کوثر آفروشه ۱
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲
۴۷ به دستور کارگروه مصادیق مجرمانه حذف شد. ۸
۱
...
...
...
...
...
...
۷
۲
۴۸ کوشا حقیری ۷
...
۲
۱
...
...
...
...
۱۲
۲
۴۹ سيدمحمد هاشمی ۱
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲
۵۰ Amooo EBI
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۱
۱۱۹ شرکت‌کننده