برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
A: Cake B: Hunter C: Jewelry D: Dice E: Road F: Trays G: Hat H: Hiker I: Settlements J: Ceremony
۱ roppexet ۱
۷
۳
۱
۱
۱
۴
۲
۵
۱
۱۰
۲ صالح عابدنژاد ۱
۱
۱
۱
...
۱
۱
...
۱
۱
۸
۳ رضا فرجام ۶
...
۱
۲
...
...
۱
۱
۱
۱
۷
۴ Whatever ۲
...
...
۱
...
...
۱
...
۱
۱
۵
۵ Nepodo ۱
...
۵
۱
...
...
۴
...
۷
۸
۵
۶ DarKeam Group ۲
...
۱
۲
...
۱
۷
...
...
۵
۵
۷ taqriban 70 ۲
...
...
۳
۱
...
۲
۱
۲
۸
۵
۸ عماد امام جمعه ۱
...
...
۲
...
...
۶
...
۲
۱
۵
۹ بهمن شیرانی ۱
...
...
۱
...
...
۲
...
۲
۱
۵
۱۰ Geniuses ۲
...
...
۱
...
...
۷
...
...
۲۹
۴
۱۱ مداد گلی ۲
...
...
۱
...
...
۴
...
...
۴
۴
۱۲ علی ایزدی ۱۴
...
...
۱
۱
...
۱۰
...
۳۳
۷۰
۴
۱۳ aaammmmaaaghaaa ۱
...
...
۳
...
...
۵
...
۴
۲
۴
۱۴ امیر حسین قرائتی ۱
۱۰
...
۱
...
...
۱
...
۲
۲۵
۴
۱۵ Millad ۱
...
...
۱
...
...
۴
...
...
۵
۴
۱۶ Mathematics Programmers ۳
...
...
۷
...
...
۵
...
...
۱۳
۴
۱۷ امیرحسین صفدریان ۲
...
...
۱
...
...
۷
...
...
۲
۴
۱۸ علی نصیری ۲
...
...
۱
...
...
۱
...
...
۴
۴
۱۹ SPA ۳
...
...
۱
...
۱
...
...
...
۹
۳
۲۰ مجتبی کمیلی ۲
...
...
۱
...
...
۷
...
...
۸
۳
۲۱ chesh chesh 2 abro ۲
...
...
۱
...
...
...
...
...
۱
۳
۲۲ prk ۱
...
...
۱
...
...
۱۰
...
...
۲۸
۳
۲۳ سید ابراهیم ابراهیم نژاد ۱
...
...
۲
...
...
...
...
...
۲
۳
۲۴ The Kingslayer ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۱۰
۳
۲۵ نیما علیزاده ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۱
۳
۲۶ امیرحسین شهریاری ۲
...
...
۱
...
...
...
...
...
۱
۳
۲۷ امیرمهدی جعفری فشارکی ۱
...
...
۱
...
...
...
...
۱
۵
۳
۲۸ هادی علی کرمی ۱
...
...
۱
...
...
۲
...
...
۱
۳
۲۹ mohamadreza hami ۱
...
...
۱
...
...
۴
...
...
۳
۳
۳۰ سید مهدی فقیه ۲
...
...
۸
...
...
...
...
...
۵
۳
۳۱ محمدرضا باقرنژاد میری ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۱
۳
۳۲ صابر دین پژوه ۱
...
...
۲
...
...
...
...
۲
۲
۳
۳۳ سيدمحمد هاشمی ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۱
۳
۳۴ محمد مهدی شکری ( Σ ۱
...
...
...
...
...
۱
...
...
۱
۳
۳۵ محمودرضا خیراتی فرد ۴
...
...
۱
...
...
۱۰
...
...
۳
۳
۳۶ علی سیف الدینی ۴
...
...
۱
...
...
۴
...
...
۲
۳
۳۷ Dark Knight ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۴
۲
۳۸ TAHMELAPACHEME ۳
...
...
۱
...
...
...
...
...
۴
۲
۳۹ shayan maleki ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۴۰ محمد حیدری ۱
۴
۳
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۴۱ مرتضی شهرابی فراهانی ۳
...
...
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۴۲ پوریا جمیع ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۳۲
۲
۴۳ \dsf./';led`121c ۲
...
...
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۴۴ Low && Slow ۱
...
...
۳
...
...
...
...
...
۱
۲
۴۵ Ali B ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۴۶ Tiny Jalapeno ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۱۲
۲
۴۷ Amooo EBI ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۲
۲
۴۸ Wrong Bug Error ۲
...
...
۱
...
...
۷
...
...
۳
۲
۴۹ Helli Sixers ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۷
۲
۵۰ h man ۴
...
...
۲
...
...
...
...
...
...
۲
۲۰۴ شرکت‌کننده