برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
digikala comment verification
۱ امیر شه بندگان ۸۴۱۰
۸۴۱۰
۲ علی شیرالی ۸۳۰۱
۸۳۰۱
۳ Esmaeil Zahedi ۸۲۷۳
۸۲۷۳
۴ محسن یزدی نژاد ۸۲۶۵
۸۲۶۵
۵ محمد کرابی ۸۱۶۰
۸۱۶۰
۶ پارسا عباسی ۸۱۵۱
۸۱۵۱
۷ شکیبا تشرفی ۸۰۵۷
۸۰۵۷
۸ دانیال علی حسینی ۸۰۵۶
۸۰۵۶
۹ Erfan Loghmani ۸۰۵۰
۸۰۵۰
۱۰ دانیال سهیلی ۸۰۳۳
۸۰۳۳
۱۱ پوریا نیک وند ۷۹۹۶
۷۹۹۶
۱۲ امیر محمد فلاح ۷۹۸۰
۷۹۸۰
۱۳ امیرعلی منجر ۷۹۷۵
۷۹۷۵
۱۴ سید پیمان علوی ۷۹۴۲
۷۹۴۲
۱۵ Behrad Sayyad ۷۹۳۸
۷۹۳۸
۱۶ علیرضا آزادبخت ۷۹۳۱
۷۹۳۱
۱۷ سجاد رمضانی ۷۹۲۲
۷۹۲۲
۱۸ علیرضا جواهری ۷۹۱۱
۷۹۱۱
۱۹ Sina Sarparast ۷۸۸۱
۷۸۸۱
۲۰ Pedram Khalaj ۷۸۲۶
۷۸۲۶
۲۰ محیا خزائی ۷۸۲۶
۷۸۲۶
۲۲ Navid Ghassemi ۷۷۸۶
۷۷۸۶
۲۳ محمدحسین زارعی ۷۷۸۰
۷۷۸۰
۲۴ امیرعباس اسدی ۷۷۴۲
۷۷۴۲
۲۵ پرستو فلك افلاكي ۷۷۳۳
۷۷۳۳
۲۶ Mohammad Mahdi Samiei ۷۷۰۳
۷۷۰۳
۲۷ امین رضائی ۷۵۹۹
۷۵۹۹
۲۸ مهرداد ناصر ۷۵۹۲
۷۵۹۲
۲۹ فاطمه ابراهیم نیا ۷۵۸۶
۷۵۸۶
۳۰ سیدعلیرضا مولوی ۷۵۶۴
۷۵۶۴
۳۰ Mahdi Koochali ۷۵۶۴
۷۵۶۴
۳۲ وحید معصومی ۷۵۶۰
۷۵۶۰
۳۳ علی خدادوست ۷۵۵۳
۷۵۵۳
۳۴ تست هستم ۷۵۲۰
۷۵۲۰
۳۵ علیرضا محمدیان ۷۵۱۱
۷۵۱۱
۳۵ سجاد یزدان پرست ۷۵۱۱
۷۵۱۱
۳۷ Mahtab Sarlak ۷۴۷۸
۷۴۷۸
۳۸ نوید مدنی ۷۴۷۲
۷۴۷۲
۳۹ سید محمد مهدی قدمگاهی ۷۳۹۷
۷۳۹۷
۴۰ محمد محمد ۷۳۵۰
۷۳۵۰
۴۱ سامان باقری یکتا ۷۰۰۹
۷۰۰۹
۴۲ مهران میرخان ۶۹۹۸
۶۹۹۸
۴۳ Mohammad Reza Zerehpoosh ۶۹۶۲
۶۹۶۲
۴۴ mazyar ghezelji ۶۸۴۶
۶۸۴۶
۴۵ Reza Asakereh ۶۸۱۴
۶۸۱۴
۴۶ پدرام دادخواه ۶۴۰۵
۶۴۰۵
۴۷ علی ایزدی ۶۲۵۸
۶۲۵۸
۴۸ مهدی محمدی ۶۱۰۵
۶۱۰۵
۴۹ محمد رضا حاج بابایی ۵۹۰۳
۵۹۰۳
۵۰ علی سلیمی ۵۶۵۲
۵۶۵۲
۷۶ نفر