برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
دایره عجیب حسنی نگو عکاس بگو هارمه کناب مسیر عجیب جدی دریچه جهمه
۱ شایان چشم جهان ۱
۱
۱
۱
۲
۲
۱
۷
۲ شایان پردیس ۱
۱
۱
۱
۱
۲
۱
۷
۳ ابوالفضل سلطانی ۱
۱
۱
۲
۱
۳
۱
۷
۴ ارشیا سلطانی ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۷
۵ امیررضا پوراخوان ۱
۱
۱
۱
۲
۱
۱
۷
۶ مهدی جعفری ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۴
۷
۷ ارشیا دادرس ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۷
۸ محمدامین رییسی ۱
۱
۱
۱
۲
۵
۱
۷
۹ علی‌پاشا منتصری ۱
۱
۱
۲
۱
۴
۵
۷
۱۰ سید عرفان موسویان ۱
۱
۱
۱
۱
...
۱۰
۶
۱۱ علی صفری ۱
۱
۱
۱
۶
۸
...
۶
۱۲ علی سبزی ۱
۱
۴
۲
۳
۳
...
۶
۱۳ پدرام صادقیان ۱
۱
۱
۱
۱
۱
...
۵
۱۴ محمد استکی ۲
۱
۱
۱
۱
۱
...
۵
۱۵ اشکان زرخواه ۱
۲
۱
۱
۱
۳
...
۵
۱۶ مهراد زمانی ۱
۱
۱
۱
۱
...
...
۵
۱۷ علی انصاری ۱
۱
۱
۱
۱
۹
...
۵
۱۸ مهرداد سهرابی ۱
۱
۲
۱
۱
...
...
۵
۱۹ امیرحسام ادیبی نیا ۱
۱
۲
۱
۱
...
...
۵
۲۰ آریا اشرفی ۱
۱
۱
۱
۲
...
...
۵
۲۱ A Y ۱
۱
۱
۲
۴
...
...
۵
۲۲ محمد مهدی جعفری ۱
۲
۱
۱
۲
...
...
۵
۲۳ mahdI hajibeygI ۱
۱
۱
۲
۵
...
...
۵
۲۴ محمدعرفان غلامیان ۱
۱
۱
۱
۳
۴
...
۵
۲۵ محمد مسیح شالچیان ناظر ۱
۱
۱
۱
۱
...
...
۵
۲۶ نیلوفر ترکمانی ۱
۱
۱
۱
۱
۱
...
۵
۲۷ محمد امین هاشمی ۱
۱
۲
۷
۳
...
...
۵
۲۸ محمدحسین مختارزاده ۱
۱
۴
۱
۱
...
...
۵
۲۹ علی شاه علی ۱
۱
۱
۲
۱۶
...
...
۵
۳۰ رضا حیدری ۱
۱
۱
۲
۱۳
...
...
۵
۳۱ محمد مهدی آهنگران ۱
۱
۱
۱
۲
...
...
۵
۳۲ سینا عباسی ۱
۱
۱
۵
۱۱
...
...
۵
۳۳ سیده متینا رَوَن ۱
۱
۲
۱
۱
...
...
۵
۳۴ Javad Asadi ۱
۱
۱
۱
۱
...
...
۵
۳۵ پویا نوید ۱
۱
۲
۱
۴
...
...
۵
۳۶ Yashmi Jooooooooooon ۱
۱
۱
۲
۱
...
...
۵
۳۷ محمد مهدی ستاک ۱
۱
۲
۳
۱
...
...
۵
۳۸ علی عادلخواه ۱
۱
۲۸
۳
۱
...
...
۵
۳۹ mahdi gh ۱
۲
۳
۶
۱
...
...
۵
۴۰ زهرا دارابی ۱
۱
۱
...
۱
...
...
۴
۴۱ Soroosh Shahbazi ۱
۱
۱
۲
...
...
...
۴
۴۲ محمد حاتم شعار ۱
۱
۱
...
۱
...
...
۴
۴۳ فاطمه رحمانی ۱
۱
۱
...
۱
...
...
۴
۴۴ Soroush Taslimi ۱
۱
۱
...
۱
۲
...
۴
۴۵ Hojjat Hajizade ۱
۱
۱
۲
۱
...
...
۴
۴۶ ‌πman ‌ ۱
۱
۱
...
۱
...
۲
۴
۴۷ رودابه صفوی ۱
۱
۱
...
۱
...
۲
۴
۴۸ محمد رضا سعیدیان فر ۱
۱
۲
۵
۴
...
...
۴
۴۹ امیرحسین رصافی ۱
۱
۲
۳
۳
...
...
۴
۵۰ محمد دانش آموز ۱
۱
۱
...
۴
...
...
۴
۵۳۸ شرکت‌کننده