جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس

استخدام کارشناس پشتیبانی (نگهداری سایت) جوان (Junior)

هلدینگ بنتک - تهران
تمام‌وقت
Linux Windows Office 2013

استخدام کارشناس پشتیبانی (نگهداری سایت) جوان (Junior)

پیام افزار پیک آسا - تهران
تمام‌وقت
Linux Windows Office 2013

استخدام توسعه‌دهنده iOS جوان (Junior)

Pyxon
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
iOS Swift Git CocoaPods Rx Swift

استخدام توسعه‌دهنده وب ارشد (Senior)

داریا فناور برهان شریف - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
AngularJS Entity Framework .NET Core

استخدام کارشناس وردپرس جوان (Junior)

مهندسی صدر - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان امکان دورکاری
WordPress WordPress Theming WordPress REST API

استخدام برنامه‌نویس PHP جوان (Junior)

آیدیانت - اصفهان
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
JavaScript PHP MySQL Linux Git

استخدام برنامه‌نویس Java ارشد (Senior)

فاندومد - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
XML Spring Boot REST Spring MVC SOAP

استخدام توسعه‌دهنده فرانت-اند جوان (Junior)

تکنولوژی های نوین راتین‌تک - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
JavaScript HTML jQuery Redux React JSX

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

سامانه هوشمند پردازش قشم
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
API Web Services SOA React JSX

استخدام توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)

Oteacher - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
REST Vue.js Responsive Design Nuxt

استخدام برنامه‌نویس ارشد ASP.NET MVC ارشد (Senior)

حساب رايان پارس - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
C# SQL ASP.NET MVC Entity Framework

استخدام کارشناس بینایی ماشین و یادگیری ماشین ارشد (Senior)

گروه صنعتی کاوه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Python OpenCV TensorFlow Conv Neural Network Fftw

استخدام توسعه‌دهنده Back-end جوان (Junior)

پیشروتک صدرایزد - یزد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
PHP Laravel

استخدام Java / Kotlin Backend Developer ارشد (Senior)

Tapsell - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Java Spring MongoDB Elasticsearch Kotlin

استخدام مهندسی فرایند و کارشناس BPMS جوان (Junior)

رایانوید سامانه - تهران
تمام‌وقت
JavaScript SQL Database Groovy Bpmn
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.