جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس React

استخدام برنامه‌نویس ارشد (Front-end (React ارشد (Senior)

1stQuest Solutions - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
React Next.js HTML5 CSS3

استخدام ReactJS Developer ارشد (Senior)

تابان شهر - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
React JSX React Design Patterns Google API

استخدام توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)

گسترش راهبرد اطلاعات فردا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript CSS React HTML5 Bootstrap 4

استخدام کارآموز Front-End کارآموز

Stellar Asset Management - تهران
تمام‌وقت
React HTML CSS RabbitMQ Clojurescript

استخدام React Native Developer ارشد (Senior)

تابان شهر - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
React Native React Git SOAP Google API

استخدام Senior Full-Stack Developer ارشد (Senior)

پزشک خوب - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
React Django Python Git React Redux

استخدام توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)

Third Script - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Vuejs2 React Sass

استخدام Front-end Developer (React.js) ارشد (Senior)

گروه خدمات درمانی عرفان سلامت - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
JavaScript React HTML5 CSS3

استخدام React Developer ارشد (Senior)

الوبیزنس - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
JavaScript React Redux React JSX

استخدام توسعه‌دهنده فول استک. ارشد (Senior)

آنیل تجارت پرگاس
پروژه‌ای حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript React Nestjs

استخدام برنامه‌نویس React Native جوان (Junior)

عابدین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
React Native JavaScript React React Redux React JSX

استخدام توسعه‌دهنده Front End ارشد (Senior)

جیمنو - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Python React Git Gitlab React DOM

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Front-end ارشد (Senior)

فنابا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
JavaScript React

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

Onbital - تبریز
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript Node.js React API Bootstrap 4

استخدام Front-end Developer (React) جوان (Junior)

لیان ایده - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
HTML CSS React React Native API

استخدام توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)

فرامحتوا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
JavaScript Node.js React Sass

استخدام Front-end Developer جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
JavaScript React API REST Vue.js

استخدام Senior Front-end Developer ارشد (Senior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
JavaScript React API REST Vue.js

استخدام کارآموز React کارآموز

سلام‌سینما - تهران
تمام‌وقت
React