به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس ReactJS

استخدام برنامه‌نویس Front-End ارشد (Senior)

شبکه آفتاب - تهران
تمام‌وقت
ReactJS React Native

استخدام برنامه‌نویس React - دورکاری جوان (Junior)

ایده گستر - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript Java ReactJS HTML5 Redux

استخدام توسعه‌دهنده Front End ارشد (Senior)

پردیس ژن فن‌آوری - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
ReactJS Bash Git Vue.js Vuex

استخدام برنامه‌نویس react.js ارشد (Senior)

دادسان - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
ReactJS HTML5 Redux Bootstrap 4 React Redux

استخدام برنامه‌نویس وب ارشد (Senior)

داده پردازی معین - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
JavaScript PHP ReactJS Laravel

استخدام توسعه‌دهنده Front End جوان (Junior)

اسنپ فود - تهران
تمام‌وقت
HTML CSS ReactJS

استخدام Senior Front end Developer ارشد (Senior)

اسنپ فود - تهران
تمام‌وقت
HTML CSS ReactJS Sass React DOM

استخدام توسعه‌دهنده اپلیکیشن React Native جوان (Junior)

توسعه فناوری آسو - تهران
تمام‌وقت
JavaScript ReactJS React Native Redux React Redux

استخدام برنامه‌نویس ارشد Front-end ارشد (Senior)

سنجاق - تهران
تمام‌وقت
ReactJS React Native Flowtype

استخدام برنامه‌نویس Front-end جوان (Junior)

سنجاق - تهران
تمام‌وقت
ReactJS React Native Flowtype

استخدام (Senior Fullstack Developer (Node.js ارشد (Senior)

Mana - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
JavaScript Node.JS ReactJS Express

استخدام برنامه‌نویس وب React ارشد (Senior)

داده پردازی معین - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
ReactJS

استخدام برنامه‌نویس ارشد React) Front-End-آقا) ارشد (Senior)

سحاب پرداز - تهران
تمام‌وقت
HTML CSS ReactJS

استخدام برنامه‌نویس React Native جوان (Junior)

فناوری دراپ - گرگان
تمام‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
JavaScript ReactJS HTML5 CSS3 React Native

استخدام برنامه‌نویس React.JS جوان (Junior)

فناوری دراپ - گرگان
تمام‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
JavaScript ReactJS HTML5 CSS3 Redux