جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس React

استخدام برنامه‌نویس Front-end جوان (Junior)

سلامت الکترونیک رایمند - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
React Java Redux Sass Material Design

استخدام Front-end Developer جوان (Junior)

میزان گستران شریف - تهران
تمام‌وقت
React Material JavaScript CSS Sass

استخدام Senior Front-end Developer ارشد (Senior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
JavaScript React API REST Vue.js

استخدام Front-end Developer جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
JavaScript React API REST Vue.js

استخدام Front-end Developer (React) ارشد (Senior)

استادکار - تهران
تمام‌وقت
JavaScript React TypeScript

استخدام توسعه‌دهنده Front-end, UI/UX ارشد (Senior)

توسعه صنعتی هدف پایدار - تهران
پروژه‌ای امکان دورکاری
React Front-end JavaScript Bootstrap 4 Azure DevOps REST API

استخدام توسعه‌دهنده Full Stack ارشد (Senior)

علائدین - شیراز
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Node.js React

استخدام توسعه‌دهنده (Front-end (React ارشد (Senior)

مغازه من - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
React Redux Responsive Design Front-end

استخدام برنامه‌نویس Front-end React ارشد (Senior)

Hooxi tech - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript React HTML CSS Git

استخدام توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)

گروه تحقیقاتی رسا (زعیم) - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
JavaScript CSS Node.js React Vue.js

استخدام توسعه‌دهنده (Front-end Developer (React ارشد (Senior)

CliqMind - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript React Git REST Responsive Design

استخدام PHP Full Stack Developer with Reactjs ارشد (Senior)

پذیرش۲۴ - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
React PHP Front-end

استخدام React Native Developer ارشد (Senior)

کارخانه نوآوری - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Android React Native iOS React Vue.js

استخدام برنامه‌نویس فرانت‌اند Front-end جوان (Junior)

فناپ - پردیس
تمام‌وقت امکان دورکاری
React JavaScript HTML5 Redux ECMAScript 6

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

مغازه من - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
React Git Redux Responsive Design Front-end

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

کفشدوزک - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
React JavaScript Front-end

استخدام Front-end Developer ارشد (Senior)

Mizan - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript React CSS TypeScript

استخدام Junior Python/Django Developer جوان (Junior)

Quera - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Python Django JavaScript React Linux

استخدام Front End Developer جوان (Junior)

میزان گستران شریف - تهران
تمام‌وقت
React Material JavaScript CSS Sass