جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس OOP

استخدام برنامه‌نویس (PHP (Laravel ارشد (Senior)

لایف وب - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Laravel PHP OOP TDD DDD Repositories

استخدام برنامه‌نویس Flutter ارشد (Senior)

همکاران سیستم
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Flutter Dart Android iOS OOP

استخدام برنامه‌نویس ASP.NET MVC ارشد (Senior)

حساب رايان پارس
تمام‌وقت
C# ASP.NET MVC SQL OOP

استخدام برنامه‌نویس Net. جوان (Junior)

همکاران سیستم
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
C# OOP

استخدام برنامه‌نویس ارشد NET. ارشد (Senior)

همکاران سیستم
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
C# OOP Redis

استخدام برنامه‌نویس لاراول ارشد (Senior)

پلازیو - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
PHP Laravel OOP Design Patterns Redis

استخدام PHP Developer جوان (Junior)

شبکه جامع رانندگان شجران (بارپین) - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
PHP MySQL OOP

استخدام Senior .NET Developer ارشد (Senior)

Orchid Pharmed - تهران
تمام‌وقت
.NET SQL OOP

استخدام توسعه‌دهنده Android ارشد (Senior)

راهکارهای نوین وصل - تهران
تمام‌وقت
Java Git OOP MVVM Android Room

استخدام برنامه‌نویس .NET جوان (Junior)

CTDEV - تهران
تمام‌وقت
C# .NET ASP.NET Core OOP .NET Core

استخدام برنامه‌نویس Java جوان (Junior)

دانش بنیان داده پرداز پویای شریف - تهران
تمام‌وقت
Spring Boot Hibernate OOP JPA SOAP