جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Express

استخدام برنامه‌نویس JavaScript سمت سرور جوان (Junior)

فاطر تجارت - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Node.js Express

استخدام برنامه‌نویس Node.js جوان (Junior)

ذهن آزاد - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
Node.js MongoDB REST Express Mongoose

استخدام برنامه‌نویس ارشد Node.js ارشد (Senior)

ذهن آزاد - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Node.js MongoDB REST Express Mongoose

استخدام برنامه‌نویس ارشد NodeJs ارشد (Senior)

مگنا الیت - اصفهان
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
JavaScript Node.js MongoDB API Express

استخدام کارآموز برنامه‌نویسی Node.js کارآموز

مهندسی صدر - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
JavaScript Node.js Laravel Express AdonisJS

استخدام Full stack developer جوان (Junior)

قارتال - تبریز
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
SQL React Firebase Express NoSQL

استخدام برنامه‌نویس JavaScript) Full-Stack) ارشد (Senior)

اجایلبل - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Node.js React MongoDB React Native Express

استخدام برنامه‌نویس Front end ارشد (Senior)

صبا سامانه - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Express Bootstrap 4 RxJS

استخدام توسعه‌دهنده Node.js (دورکاری) جوان (Junior)

فناوری دراپ
پاره‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript Node.js MongoDB PostgreSQL Express

استخدام برنامه‌نویس Backend Node.js junior جوان (Junior)

Ant Coders - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
Node.js MongoDB Express
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.