جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس C# - سی‌شارپ

استخدام برنامه‌نویس ارشد (Full-Stack (.NET ارشد (Senior)

دادپرداز - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
.NET Angular C# SQL Git

استخدام برنامه‌نویس ارشد NET Core. ارشد (Senior)

دادپرداز - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
.NET C# Git

استخدام Full Stack ASP.NET Core Developer جوان (Junior)

تزول مارکت - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
C# ASP.NET Core HTML Scrum

استخدام توسعه‌دهنده C# ارشد (Senior)

رایاوران توسعه - تهران
تمام‌وقت
C# SQL .NET Core Blazor Dapper

استخدام برنامه‌نویس ASP.NET Core ارشد (Senior)

وبجار - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
ASP.NET Core C# SQL Server ASP.NET MVC gRPC

استخدام کارشناس توسعه‌دهنده #C جوان (Junior)

گلرنگ سیستم - تهران
تمام‌وقت
C#

استخدام کارشناس ارشد برنامه‌نویس Back-end ارشد (Senior)

کارگزاری مهرآفرین (شرکت اکسون) - تهران
تمام‌وقت
.NET Core Back-end C# Database Design Microservices

استخدام برنامه‌نویس Full Stack (C# - Angular) جوان (Junior)

فناوری اطلاعات پارمیس - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
C# Angular Design Patterns Unions DDD Repositories

استخدام تحلیلگر و برنامه‌نویس نرم‌افزار (اصفهان) جوان (Junior)

مهندسی مای دیتا - اصفهان
تمام‌وقت
C# SQL JavaScript BPMN Bpm

استخدام Back-end-Developer (.NET) ارشد (Senior)

گروه شرکت‌های حصین - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
C# SQL .NET .NET Core

استخدام توسعه‌دهنده ارشد (Back-end (.NET Core ارشد (Senior)

پردازش گران نیک اندیش متین - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
C# .NET Core SQL NoSQL

استخدام برنامه‌نویس Back-end جوان (Junior)

کارگزاری مهرآفرین (شرکت اکسون) - تهران
تمام‌وقت
.NET Core Back-end C# Database Microservices

استخدام کارآموز برنامه‌نویسی وب کارآموز

آلتین رایا فرصت - کرج
تمام‌وقت
C# .NET Core HTML CSS Blazor

استخدام توسعه‌دهنده Fullstack - ASP.NET Core ارشد (Senior)

شانی کالا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
C# ASP.NET Core ASP.NET MVC T-SQL Blazor

استخدام توسعه‌دهنده ASP.NET Core جوان (Junior)

شانی کالا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
C# ASP.NET Core ASP.NET MVC T-SQL Blazor

استخدام برنامه‌نویس ارشد یونیتی (Unity) ارشد (Senior)

آرتین گیم - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
C# Unity3D GitHub Gitlab Unity2D

استخدام برنامه‌نویس یونیتی (Unity) جوان (Junior)

آرتین گیم - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
C# Unity3D Unity2D

استخدام توسعه‌دهنده Back-end جوان (Junior)

نوساز محاسب صفاهان - اصفهان
تمام‌وقت
C# .NET Core SQL Server

استخدام توسعه‌دهنده (#Back-end (C ارشد (Senior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
C# ASP.NET MVC ASP.NET Core

استخدام توسعه‌دهنده (#Front-end (C ارشد (Senior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript C# HTML5 Blazor Single Page Application