جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس API

استخدام برنامه‌نویس Nodejs جوان (Junior)

ژرف نگر جوان شهر - تهران
تمام‌وقت
MySQL Node.js Linux API REST

استخدام کارشناس تست نرم‌افزار (QA) ارشد (Senior)

Caring - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
SQL API Selenium JMeter Postman

استخدام Senior Front-end Developer ارشد (Senior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
JavaScript React API REST Vue.js

استخدام Front-end Developer جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
JavaScript React API REST Vue.js

استخدام کار آموز Flutter کارآموز

شبکه فراپیوند - همدان
پاره‌وقت
API Flutter

استخدام کارآموز .NET (همدان) کارآموز

شبکه فراپیوند - همدان
پاره‌وقت
JavaScript SQL .NET API

استخدام توسعه‌دهنده Java ارشد (Senior)

خرداد ساز خلاق - اهواز
پروژه‌ای حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Java Android Visual Studio Firebase API

استخدام برنامه‌نویس Full-Stack ارشد (Senior)

Texon - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
JavaScript PHP Angular API Vue.js

استخدام توسعه‌دهنده Back-End ارشد (Senior)

لیاتیم - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
PHP Laravel API Design Patterns Microservices

استخدام برنامه‌نویس ارشد NodeJs ارشد (Senior)

مگنا الیت - اصفهان
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
JavaScript Node.js MongoDB API Express

استخدام برنامه‌نویس ارشد ASP.NET ارشد (Senior)

مگنا الیت - اصفهان
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
C# SQL ASP.NET API Design Patterns

استخدام برنامه‌نویس PHP ارشد (Senior)

شرکت جهان خودرو قائم - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
PHP API Yii2

استخدام توسعه‌دهنده Swift ارشد (Senior)

خرداد ساز خلاق - اهواز
پروژه‌ای حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
iOS Swift Visual Studio API

استخدام کارشناس تست نرم‌افزار ارشد (Senior)

شرکت جهان خودرو قائم - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
API