جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس API

استخدام توسعه‌دهنده Full-stack ارشد (Senior)

رمز اکسچنج - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Laravel PHP MySQL API Vue.js

استخدام توسعه‌دهنده Front End ارشد (Senior)

کنترل تک - قم
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
jQuery Vue.js PHP CSS API

استخدام PHP Developer - Laravel ارشد (Senior)

تابان شهر - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
PHP Laravel HTML API Google API

استخدام توسعه‌دهنده ارشد PHP مدیر فنی

تجارت بین الملل رابین - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
PHP Laravel MySQL PostgreSQL API

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

Onbital - تبریز
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript Node.js React API Bootstrap 4

استخدام Front-end Developer (React) جوان (Junior)

لیان ایده - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
HTML CSS React React Native API

استخدام Front-end Developer جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
JavaScript React API REST Vue.js

استخدام Senior Front-end Developer ارشد (Senior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
JavaScript React API REST Vue.js

استخدام توسعه‌دهنده ASP.NET ارشد (Senior)

خرداد ساز خلاق
پروژه‌ای حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
ASP.NET MongoDB API Live Streaming

استخدام برنامه‌نویس NET. ارشد (Senior)

پرتوداده - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
.NET ASP.NET MVC API REST ASP.NET Core

استخدام توسعه‌دهنده لاراول جوان (Junior)

تیم بیمه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
PHP API PhpStorm Trello

استخدام برنامه‌نویس PHP ارشد (Senior)

شرکت جهان خودرو قائم - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
PHP API Yii2

استخدام کارشناس تست نرم‌افزار ارشد (Senior)

شرکت جهان خودرو قائم - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
API

استخدام توسعه‌دهنده (Front End (React جوان (Junior)

مسیرهوشمند یکپارچه - تهران
تمام‌وقت
JavaScript React API Webpack

استخدام Android Developer ارشد (Senior)

سام - تهران
تمام‌وقت
API Sockets MVVM Android SDK Tools Jdk1.6

استخدام توسعه‌دهنده Front-end - React جوان (Junior)

ارجان آرایه - اهواز
پروژه‌ای حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
React API React Redux React Bootstrap React DOM

استخدام برنامه‌نویس ری اکت (React) ارشد (Senior)

دادبان - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
React API Blockchain Bitcoin Financial

استخدام برنامه‌نویس Vuejs ارشد (Senior)

دانش و فناوری آینده روشن - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript React API REST Vue.js

استخدام برنامه‌نویس وب جوان (Junior)

بیمه دی - تهران
تمام‌وقت
SQL ASP.NET ASP.NET MVC API Design Patterns