جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس

استخدام Data Scientist Intern کارآموز (Intern)

ParticleB
پروژه‌ای
Python Git Docker

استخدام توسعه‌دهنده فرانت اند React ارشد (Senior)

کدنگار - تهران
پروژه‌ای
React Next.js HTML REST

استخدام Data Scientist ارشد (Senior)

وردست - تهران
تمام‌وقت
Python Elastica SQL NLP Kibana

استخدام کارشناس ارشد Devops ارشد (Senior)

ابر داده های فناوری هفت سین - تهران
تمام‌وقت
Linux DevOps Git Docker Kubernetes

استخدام (Senior Back-end Developer (Node.js ارشد (Senior)

ابر داده های فناوری هفت سین - تهران
تمام‌وقت
Node.js MongoDB NoSQL

استخدام Senior Front-end Developer ارشد (Senior)

ابر داده های فناوری هفت سین - تهران
تمام‌وقت
Vue.js Node.js .NET Core

استخدام Front-end Developer (Vue.js) جوان (Junior)

AtyBuy Digital Asset Management - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Vue.js Vuex HTML Axios Vue CLI

استخدام برنامه‌نویس NodeJs ارشد (Senior)

بیت داما - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Node.js GraphQL TypeScript MongoDB Nestjs

استخدام برنامه‌نویس ارشد net core ارشد (Senior)

شرکت توسعه کسب و کارهای نوگرای تجارت
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
ASP.NET Core .NET Core C# ASP.NET MVC Unit Testing

استخدام برنامه‌نویس ارشد Angular ارشد (Senior)

شرکت توسعه کسب و کارهای نوگرای تجارت - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Angular Java CSS HTML5 Responsive