لوگوی شرکت آکادمی یاسان

آکادمی یاسان

آموزش مهارت های آینده برای دانش آموزان با استفاده از برنامه نویسی
آموزش برنامه‌نویسی و بازی‌سازی با رویکرد حل مسئله و تفکر منطقی ویژه دانش آموزان به صورت تخصصی با هدف آینده شغلی درخشان
۵۱-۲۰۰ نفر

شرکت آکادمی یاسان

آموزش برنامه‌نویسی و بازی‌سازی با رویکرد حل مسئله و تفکر منطقی ویژه دانش آموزان به صورت تخصصی با هدف آینده شغلی درخشان و فرصتی برای تربیت و تعالی نسل‌های آینده‌ی کشور.
کلاسها به صورت ترکیبی (آنلاین و حضوری) و با همراهی مربی متخصص برگزار می‌گردد.

مزایا

مربیگری و تعامل با کودک و نوجوان
حس خوب و صمیمی همکاری
دور کاری
فضای رشد و یادگیری
آموزش
یادگیری و دانش افزایی سازمانی

فرصت‌های شغلی

استخدام آموزش برنامه‌نویسی به نوجوانان جوان (Junior)

آکادمی یاسان - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان امکان دورکاری
WordPress HTML CSS

استخدام آموزش برنامه‌نویسی به نوجوانان جوان (Junior)

آکادمی یاسان - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Unity3D C#

استخدام آموزش برنامه‌نویسی به نوجوانان جوان (Junior)

آکادمی یاسان - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۱ میلیون تومان امکان دورکاری
Python

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام آموزش برنامه‌نویسی به نوجوانان جوان (Junior)

بسته‌شده
آکادمی یاسان - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Unity3D C#

استخدام آموزش برنامه‌نویسی به نوجوانان جوان (Junior)

بسته‌شده
آکادمی یاسان - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۱ میلیون تومان امکان دورکاری
Python

استخدام مربی برنامه‌نویسی جوان (Junior)

بسته‌شده
آکادمی یاسان - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۱ میلیون تومان امکان دورکاری
Python

استخدام کارآموز آی تی کارآموز

بسته‌شده
آکادمی یاسان - تهران
تمام‌وقت
Intern

استخدام مربی برنامه‌نویسی جوان (Junior)

بسته‌شده
آکادمی یاسان - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۱ میلیون تومان امکان دورکاری
Python

تکنولوژی‌های فنی

Python Unity3D Pygame