لوگوی شرکت دانش پژوهان مهاجر افق بین الملل

دانش پژوهان مهاجر افق بین الملل

پلت فرم آموزشی
آموزش، مدارس و دانشگاهی
۱۳۹۹
۱-۱۰ نفر

دانش پژوهان مهاجر افق بین الملل

شرکت دانش پژوهان مهاجر افق بین الملل پلت فرمی است برای فراهم کردن تمامی امکانات تکنولوژی جهت اتصال دانشجویان، دانشگاه‌ها و ایجنت‌ها به یکدیگر. پلت فرم‌ها برای برگزاری کلاس‌ها، ارتباط دانشجویان، دانشگاه‌ها و ایجنت‌ها و هم چنین در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز این موارد طراحی شده است.

مزایا

استفاده از تکنولوژی فنی به روز
محیط کاری دوستانه و صمیمی

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام ASP .NET Core Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
دانش پژوهان مهاجر افق بین الملل - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
ASP.NET Core JavaScript C# ASP.NET MVC .NET Core

استخدام کارآموز برنامه‌نویس .NET Core کارآموز

بسته‌شده
دانش پژوهان مهاجر افق بین الملل - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
ASP.NET Core C# ASP.NET MVC .NET Core Design Patterns

استخدام SysAdmin کارآموز

بسته‌شده
دانش پژوهان مهاجر افق بین الملل
تمام‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
Linux Windows Virtualization

استخدام Moodle and BBB Admin ارشد (Senior)

بسته‌شده
دانش پژوهان مهاجر افق بین الملل - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Moodle PHP Sysadmin

استخدام ASP .NET Core Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
دانش پژوهان مهاجر افق بین الملل - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
ASP.NET Core JavaScript C# ASP.NET MVC .NET Core

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript C# PHP AngularJS ASP.NET Core Moodle

تهران

خیابان شهید دستگردی