لوگوی شرکت Exa DataScience Lab

Exa DataScience Lab

Data Science Lab
فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار
۱۱-۵۰ نفر

ما اکنون در عصر «اگزابایت» زندگی می‌کنیم، جایی که در آن هر روز حدود ۲.۵ اگزابایت داده تولید می‌شود. شاید همیشه اندیشیده‌ایم حجم بالاتر داده، با خود قدرت بیشتر تحلیل، پیش‌بینی و حل مساله می‌آورد؛ با این حال همچنان هر روز به دنبال راه حلی برای چالش‌های پایان‌ناپذیر در زندگی اجتماعی، محیط‌زیست طبیعی، اقتصاد، تحصیل و آموزش و مانند آن می‌گردیم.

اگزا با بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب در حوزه علوم داده هر آنچه در داده‌های خود نمی‌بینید، به شما نشان می‌دهد. اگزا چشمان شما در میان مه داده هایی است که هر روز و هر لحظه به به تعدادشان افزوده می‌شود. فعالیت اگزا، توسعه مدل‌های استخراج اطلاعات سودمند از دل حجم عظیم داده‌های خام است.

محیط کاری پویا، به‌روز و پرانگیزه و هم‌چنین فرصت ویژه فراگیری و توسعه شخصی از جمله ویژگی‌های بارز اگزا هستند.

مزایا

Insurance
Close-knit
Lunch
Occasional packages and gifts
breakfast
Flexible working hours
Bonus

فرصت‌های شغلی

استخدام Front-end Developer (VueJs) جوان (Junior)

Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Vuejs2 JavaScript Git HTML5 CSS3

استخدام Software Testing Engineer (QC/QA) ارشد (Senior)

Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت
Python PHP

استخدام PHP Laravel Back-end Developer جوان (Junior)

Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت
PHP Laravel Git OOP RESTful URL

استخدام Data Engineer جوان (Junior)

Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Database

استخدام Back-end Developer جوان (Junior)

Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Database Git

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام Front-end Developer (VueJs) جوان (Junior)

بسته‌شده
Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Vuejs2 JavaScript Git HTML5 CSS3

استخدام Back-end Developer جوان (Junior)

بسته‌شده
Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Database Git

استخدام Data Engineer جوان (Junior)

بسته‌شده
Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Database

استخدام طراحی تجربه کاربری (UX) ارشد (Senior)

Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Prototype Programming Google Analytics

استخدام Data Engineer جوان (Junior)

Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Database

استخدام Back-end Developer جوان (Junior)

Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Database Git

تکنولوژی‌های فنی

Python C# Scala