لوگوی شرکت Exa DataScience Lab

Exa DataScience Lab

Data Science Lab
IT, Computer
۱۱-۵۰ نفر

ما اکنون در عصر «اگزابایت» زندگی می‌کنیم، جایی که در آن هر روز حدود ۲.۵ اگزابایت داده تولید می‌شود. شاید همیشه اندیشیده‌ایم حجم بالاتر داده، با خود قدرت بیشتر تحلیل، پیش‌بینی و حل مساله می‌آورد؛ با این حال همچنان هر روز به دنبال راه حلی برای چالش‌های پایان‌ناپذیر در زندگی اجتماعی، محیط‌زیست طبیعی، اقتصاد، تحصیل و آموزش و مانند آن می‌گردیم.

اگزا با بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب در حوزه علوم داده هر آنچه در داده‌های خود نمی‌بینید، به شما نشان می‌دهد. اگزا چشمان شما در میان مه داده هایی است که هر روز و هر لحظه به به تعدادشان افزوده می‌شود. فعالیت اگزا، توسعه مدل‌های استخراج اطلاعات سودمند از دل حجم عظیم داده‌های خام است.

محیط کاری پویا، به‌روز و پرانگیزه و هم‌چنین فرصت ویژه فراگیری و توسعه شخصی از جمله ویژگی‌های بارز اگزا هستند.

مزایا

Insurance
Close-knit
Lunch

فرصت‌های شغلی

استخدام طراحی تجربه کاربری (UX) ارشد (Senior)

Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Prototype Programming Google Analytics

استخدام Data Engineer جوان (Junior)

Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Database

استخدام Back-end Developer جوان (Junior)

Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Database Git

تکنولوژی‌های فنی

Python C# Scala