لوگوی شرکت BEFOYS

BEFOYS

رویاهات رو بدست بیار
تجارت الکترونیک
۱۳۹۵
۱-۱۰ نفر

شرکت BEFOYS

درباره BEFOYS

هر شرکتی ، هویتی دارد . هویتی که در همه عناصر تشکیل دهنده آن از چشم انداز‌ها گرفته تا لوگو شرکت نمایان است . هویت بیفویز ، بلند پروازی‌ها و رویاهای بزرگش است . شعار درون سازمانی بیفویز این است: (( رویاهات رو بدست بیار )) ، به این معنا که بیفویز قبل از هر چیزی به کارمندان و مدیران خود هدفمندی و امکان رویا پردازی را پیشنهاد میکند . اگر بلند پرواز هستید و یا به دنبال هدفمندی و دور شدن از روزمرگی میگردید ، بهترین رزومه خود را برای ما ارسال نمایید .
روز‌های شکوهمند را در کنار هم خواهیم ساخت و جشن خواهیم گرفت .
به امید دیدار

مزایا

بیمه
فضای کاری حرفه ای و مدرن
در بی فویز رشد خواهید کرد

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript HTML CSS ASP.NET SQL Server React Ajax Entity Framework API React Native .NET Core Bootstrap 4 Sass React Redux Less Web API

تهران

گاندی- خیابان یکم- پلاک ۱۵- طبقه دوم- واحد ۵