لوگوی شرکت عکستیک

عکستیک

وب سایت توسعه عکاسی
اقتصاد عکس
۱۱-۵۰ نفر

توسعه دهنده اقتصاد عکس و آموزش عکاسی و کمک به اشتغال عکاسان و برگزاری مسابقات عکاسی و سرگرمی برای تمامی افراد جامعه و کسب درامد وبرگزاری نمایشگاه برای عکاسان توسعه دهنده اقتصاد عکس و آموزش عکاسی و کمک به اشتغال عکاسان و برگزاری مسابقات عکاسی و سرگرمی برای تمامی افراد جامعه و کسب درامد وبرگزاری نمایشگاه برای عکاسان

مزایا

ناهار

تکنولوژی‌های فنی

PHP