لوگوی شرکت مدیریت سرمایه آوای اطمینان

مدیریت سرمایه آوای اطمینان

شرکت مدیریت سرمایه آوای اطمینان : تولید و توسعه نرم افزار
توسعه نرم افزار
۱۱-۵۰ نفر

شرکت مدیریت سرمایه آوای اطمینان در اوایل سال 1393 با حضور تعدادی از کارشناسان در زمینه بازار سرمایه، به منظور تحقق برنامه‌ها و ایده‌های نوین، به دور از بروکراسی‌های مرسوم و نیز در محیطی چالاک و کاملا فنی تاسیس شد. هدف این گروه ارائه پاسخ‌های جدید به نیازهای فعالین بازار سرمایه در حوزه‌های بازار اوراق بهادار و بازار کالا است.
این گروه با همکاری شرکت پارس سیستم سیمای فردا برمبنای آخرین فناوری‌ها و متدلوژی‌های تولید در دنیای امروز و با تربیت کارشناسان کارآمد، پروژه‌ها را هدایت، راهبری و به سرانجام می‌رساند. این شرکت جهت ارائه محصول مطابق با ویژگی‌ها و نیاز بازار سرمایه ایران و همگام با استانداردها و تکنولوژی روز جهانی، از کارشناسان و مشاوران مجرب استفاده می‌کند.

مزایا

بیمه تکمیلی
نزدیک به مترو
کارانه(پاداش)
فضای دوستانه

تکنولوژی‌های فنی

C# HTML SQL Server ASP.NET MVC CSS3 TSQL Angular2