استخدام برنامه‌نویس C# جوان (Junior)

هوشمند سازان هستی - یزد
تمام‌وقت حقوق ۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰,۰۰۰
C# ASP.NET ASP.NET MVC HTML5 .NET Core

استخدام برنامه‌ نویس ارشد Android ارشد (Senior)

فیدار تاو جهان اروند - تهران
تمام‌وقت
Java Android Kotlin MVVM MVP pattern

استخدام Software Quality Assurance Engineer ارشد (Senior)

همراه مکانیک - تهران
تمام‌وقت
Selenium Automation