استخدام دستیار مالک محصول جوان (Junior)

مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت - تهران
تمام‌وقت
Agile Scrum

استخدام توسعه‌دهنده Back-end (.NET) ارشد (Senior)

مایکت - تهران
تمام‌وقت
C# .NET SQL Entity Framework Restapi

استخدام Product Owner ارشد (Senior)

مالتینا - کرج
تمام‌وقت
Scrum Analysis