استخدام برنامه‌نویس ارشد Front-end Angular ارشد (Senior)

ذهن آزاد - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Angular TypeScript HTML5 REST CSS3

استخدام برنامه‌نویس Back-end ارشد (Senior)

تحولات نوین یادمان - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Python Django Docker OOP

استخدام توسعه‌دهنده لاراول جوان (Junior)

تنسی - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Laravel PHP