استخدام Front-end developer جوان (Junior)

ویراتک شریف - تهران
تمام‌وقت
JavaScript HTML CSS Angular Git

استخدام برنامه‌نویس ارشد PHP ارشد (Senior)

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی - تهران
تمام‌وقت
PHP jQuery MySQL Git CSS3

استخدام برنامه‌نویس وب جوان (Junior)

مدرسان شریف - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
PHP HTML .NET Laravel