وحید صلواتی
کدآموز
عضویت در ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
امتیاز: ۱۴۲۰

سؤالات حل‌شده در بخش تکنولوژی

۳۳۴۷۳

سؤالات حل‌شده در بخش مسابقه

۸۹۳۸ ۹۱۱۰