ریحانه شریف‌زاده
مبتدی
عضویت در ۱۱ مهر ۱۳۹۵
امتیاز: ۱۳۶۵

سؤالات حل‌شده در بخش تکنولوژی

۲۱۲۰۶ ۳۳۴۷۳

سؤالات حل‌شده در بخش مسابقه

۲۸۸۵ ۱۷۹۰۲ ۱۷۹۰۴ ۲۰۲۵۶ ۳۵۲۵۳