رسول حیدری
کدآموز
عضویت در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
امتیاز: ۱۵۰۰

سؤالات حل‌شده در بخش تکنولوژی

۳۳۴۷۳

سؤالات حل‌شده در بخش مسابقه

۳۴۰۹ ۶۳۷۵ ۱۰۳۲۵ ۱۷۶۷۵ ۱۸۳۱۰