پوریا فرهادی
علاقه‌مند
عضویت در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
امتیاز: ۰

سؤالات حل‌شده در بخش تکنولوژی

۳۳۴۷۳ ۶۰۱۳۴ ۶۰۱۳۵