نیما حسینی
کدآموز
عضویت در ۱۰ مهر ۱۳۹۷
امتیاز: ۱۴۳۲

سؤالات حل‌شده در بخش تکنولوژی

۳۳۴۷۳

سؤالات حل‌شده در بخش مسابقه

۲۸۹۴۷ ۲۸۹۴۸ ۳۴۰۸۱