مطهره صادقیان
کدآموز
عضویت در ۳ مهر ۱۳۹۵
امتیاز: ۱۵۹۳

سؤالات حل‌شده در بخش تکنولوژی

۳۳۴۷۳

سؤالات حل‌شده در بخش مسابقه

۳۵۵۸ ۳۵۵۹ ۳۵۶۱ ۳۸۱۸ ۳۸۲۰