علی نیک خلق معمار
کدآموز
عضویت در ۲۶ آبان ۱۳۹۹
امتیاز: ۱۵۲۷

سؤالات حل‌شده در بخش تکنولوژی

۸۲۵۱۸

سؤالات حل‌شده در بخش مسابقه

۸۰۶۴۵ ۸۰۶۵۱ ۸۲۳۷۸ ۸۲۳۷۹