آٰریان صادقی
علاقه‌مند
عضویت در ۲۵ مهر ۱۳۹۶
امتیاز: ۰

سؤالات حل‌شده در بخش تکنولوژی

۴۸۳۶۹ ۴۸۳۷۰