آرشاک پارسا
کدآموز
عضویت در ۲۴ مهر ۱۳۹۹
امتیاز: ۱۵۶۶

سؤالات حل‌شده در بخش تکنولوژی

۱۴۴۴۵ ۱۴۷۴۲ ۱۴۷۴۵ ۱۶۳۹۶ ۱۶۳۹۷ ۱۷۳۰۷ ۱۷۳۰۸ ۱۸۸۵۰ ۲۱۲۰۵ ۲۱۲۰۶ ۲۱۲۰۷ ۲۱۲۰۸ ۲۱۲۰۹ ۲۱۲۱۰ ۲۱۲۱۵ ۲۱۲۲۰ ۲۱۲۲۱ ۲۱۲۲۶ ۳۳۰۳۳ ۳۳۰۳۴ ۳۳۰۳۶ ۳۳۰۳۷ ۳۳۰۳۸ ۳۳۰۴۰ ۳۳۰۴۲ ۳۳۰۴۳ ۳۳۴۷۳ ۳۳۴۷۴ ۳۳۴۸۸ ۳۴۹۳۷ ۴۳۸۴۴ ۴۹۶۰۵ ۴۹۶۰۶ ۵۷۷۶۰ ۵۷۷۶۴ ۶۰۱۳۴ ۶۰۱۳۵ ۶۰۱۳۷ ۶۰۱۳۸ ۶۸۲۶۶ ۶۸۲۶۷ ۷۶۲۷۷ ۷۶۲۷۸ ۷۶۲۸۰ ۷۶۷۹۳ ۸۳۳۶۰ ۸۵۹۰۴ ۸۷۱۷۶ ۸۷۱۸۱ ۸۷۱۸۲ ۸۷۱۸۳

سؤالات حل‌شده در بخش مسابقه

۱۳۵۹ ۱۳۶۱ ۱۳۶۷ ۲۴۳۲ ۲۴۳۳ ۲۷۵۶ ۲۸۸۵ ۳۰۲۹ ۳۴۰۳ ۳۴۰۴ ۳۴۰۵ ۳۴۰۶ ۳۴۰۷ ۳۴۱۰ ۳۴۳۰ ۳۴۳۲ ۳۴۳۳ ۳۵۳۷ ۳۵۳۹ ۳۵۴۱ ۳۵۵۸ ۴۰۶۵ ۴۰۶۶ ۶۰۸۴ ۶۳۷۴ ۷۹۹۸ ۸۸۳۸ ۸۹۳۸ ۸۹۴۰ ۱۰۱۶۹ ۱۰۲۳۰ ۱۰۲۳۳ ۱۰۳۲۷ ۱۵۱۲۴ ۱۷۶۷۵ ۱۷۶۷۹ ۱۷۹۰۴ ۱۸۲۱۳ ۱۸۳۱۰ ۲۰۲۴۹ ۲۰۲۵۶ ۲۸۹۴۷ ۲۸۹۴۸ ۳۱۰۲۰ ۳۱۰۲۵ ۳۳۰۲۶ ۳۳۰۴۵ ۳۳۰۴۶ ۳۴۰۸۱ ۳۴۰۸۲ ۳۵۲۵۴ ۴۱۱۷۵ ۴۹۰۲۸ ۴۹۰۲۹ ۴۹۵۳۵ ۵۱۸۶۵ ۵۲۵۴۲ ۵۲۵۴۶ ۵۲۵۴۸ ۵۲۵۴۹ ۵۲۵۵۰ ۶۱۰۳۸ ۶۱۰۴۰ ۶۱۰۴۱ ۶۴۴۳۴ ۶۹۹۰۳ ۷۲۸۷۴ ۷۲۸۷۷ ۷۲۸۷۹ ۷۲۸۸۲ ۷۲۸۸۵ ۸۰۶۴۵ ۸۰۶۵۱ ۹۱۷۱۱ ۹۱۷۱۲ ۹۱۷۱۳

سؤالات حل‌شده در بخش دانشگاهی

۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۸ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۶ ۲۹۷ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۳۵ ۳۴۵ ۳۵۱ ۳۵۶ ۳۶۰ ۳۶۴ ۳۹۷ ۴۰۰ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۹ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۳۰ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۳ ۶۴۷ ۶۴۹ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۷۱۰ ۷۱۲ ۷۱۵ ۷۱۷ ۷۱۹ ۷۲۰ ۹۷۱۹ ۹۷۲۰ ۹۷۲۱ ۹۷۲۲ ۹۷۲۳ ۹۷۲۷ ۹۷۳۴ ۹۷۳۹ ۹۷۴۱ ۹۷۴۲ ۹۷۴۳ ۹۷۴۴ ۹۷۷۳ ۹۷۷۴ ۱۱۵۸۴ ۱۱۵۸۵ ۱۲۹۱۲ ۶۶۸۵۹ ۶۶۸۶۰ ۶۶۸۶۱ ۶۶۸۶۲ ۶۶۸۶۳ ۶۶۸۶۴ ۶۶۸۶۵ ۶۶۸۶۶ ۶۶۸۶۷ ۶۶۸۶۸ ۶۶۸۶۹ ۶۶۸۷۰ ۶۶۸۷۱ ۶۶۸۷۲

سؤالات حل‌شده در بخش المپیاد

۴۴۵ ۸۵۲۷ ۹۰۵۷