Shayan Mohammad Pasokhi Razavi
کدآموز
عضویت در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
امتیاز: ۱۴۹۷

سؤالات حل‌شده در بخش تکنولوژی

۵۷۷۶۰ ۷۶۷۹۳ ۸۵۹۰۴

سؤالات حل‌شده در بخش مسابقه

۶۱۰۳۸ ۶۲۴۵۱ ۸۲۳۷۸