رتبه‌بندی دسته‌ی «دانشگاهی»

رتبه نام تعداد سؤال حل‌شده
۱ محمد امین هاشمی ۱۰۳
۲ محمد مهدی جعفری ۹۶
۳ Amirhosein Kadkhodaei ۹۴
۴ آرش یوسفی ۸۳
۵ محمد حسینی ۸۳
۶ عیسی انامرادنژاد ۸۳
۷ yousef soleimani ۸۱
۸ mahdI hajibeygI ۸۰
۹ سعید احمدنیا ۷۸
۱۰ Professor TJ ۷۶
۱۱ parsa hashemi ۷۶
۱۲ Nima Ebrazeh ۷۳
۱۳ Ali BaniAsad ۷۳
۱۴ محمد عذیری ۷۳
۱۵ علیرضا افتخاری ۷۲
۱۶ Mohammad Rasoul Hajizamani ۷۱
۱۷ علی کاویانی ۷۱
۱۸ هومن بهنژاد ۷۰
۱۹ محمدرضا کریمی نژاد ۶۹
۲۰ محمد حاتم شعار ۶۸
۲۱ آرمین روحانیان ۶۸
۲۲ امیررضا اکتسابی ۶۷
۲۳ Adib Rezaei ۶۷
۲۴ علیرضا کابلی ۶۶
۲۵ Seyyed Mohammad Moosavi ۶۵
۲۶ امیر حسین محسن نژاد ۶۴
۲۷ Ali Vanaki ۶۴
۲۸ علی شاه علی ۶۳
۲۹ ارشیا دادرس ۶۳
۳۰ حمیدرضا اختری ۶۳
۳۰ از ۵۵۳۹ نفر