سؤالات دسته‌ی «دانشگاهی»

شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۶۰۳ پله‌نوردی دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۲۶۶
۶۰۲ کشف معادله دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۵۲
۵۹۹ محاسبه برد پرتابه دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۳۸
۵۹۷ حلزون مختصاتی دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۶۱۲
۵۹۶ جملات فیبوناچی دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۲۶۵
۵۹۵ مثلث خیام دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۱۲۰۱
۵۹۴ مبنا دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۴۹۴
۵۹۳ یافتن عدد اول دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۱۰۶۰
۵۹۲ هم‌نهشتی اعداد دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۵۳۵
۵۹۱ چاپ مربع دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۲۱۹۱
۵۹۰ ب.م.م و ک.م.م دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۹۱۴
۵۸۹ فاکتوریل دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۳۲۹۹
۵۸۸ ماکزیمم دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۲۰۸۴
۴۰۰ عیدی دانشگاه صنعتی شریف طراحی الگوریتم بهار ۹۴ ۱۶
۳۹۹ چرخ بازی دانشگاه صنعتی شریف طراحی الگوریتم بهار ۹۴ ۶
۳۹۸ خاک برداری دانشگاه صنعتی شریف طراحی الگوریتم بهار ۹۴ ۳
۳۹۷ دنباله متوازن دانشگاه صنعتی شریف طراحی الگوریتم بهار ۹۴ ۹۳
۳۶۸ خانه هزار اتاق دانشگاه صنعتی شریف داده ساختار بهار ۹۴ ۲۱
۳۶۷ حمله به کشور دور دانشگاه صنعتی شریف داده ساختار بهار ۹۴ ۶
۳۶۴ مثلث‌ها دانشگاه صنعتی شریف داده ساختار بهار ۹۴ ۶۱
۲۰ از ۱۰۶ سؤال