سؤالات دسته‌ی «دانشگاهی»

شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۶۴۳ مرتب سازی سریع دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۱۹۵
۶۴۱ مسافرت طولانی دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۳۰
۶۴۰ نردبونی دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی بهار ۹۴ ۶۰۰
۶۳۹ زیررشته مشترک دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۹۵
۶۳۸ محاسبه سری دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۲۸
۶۳۷ جمع اعداد دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۴۶۲
۶۳۴ غلط‌یاب تایپی ساده دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۵۸
۶۳۳ محاسبه‌ ضرایب چندجمله‌ای دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۴۹
۶۳۲ جست‌وجوی معکوس دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۵۳
۶۳۰ مرتب‌سازی رشته‌ها دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۸۴
۶۱۸ چاپ لوزی دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۱۲۱۵
۶۱۷ عدد خودمقلوب دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۱۹۵۸
۶۱۶ توان دو دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۲۵۹۱
۶۱۵ تاریخ تولد دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۱۷۶۵
۶۱۱ مربع جادویی دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۸۴
۶۰۹ حلزون ماتریسی دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۱۱۷
۶۰۸ دترمینان ماتریس‌ها دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۱۲۱
۶۰۷ ضرب ماتریس‌ها دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۴۴۹
۶۰۵ کاشی‌کاری دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۳۷۰
۶۰۴ انتخابات ریاست جمهوری دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۳ ۳۰۲
۲۰ از ۱۰۶ سؤال