سؤالات دسته‌ی «دانشگاهی»

شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۶۶۸۷۲ رشته بلند دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۱۲۳
۶۶۸۷۱ مسیر اول دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۷ ۷۳
۶۶۸۷۰ پشنج پلاس دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۶۴
۶۶۸۶۹ مجموعه بازی ۲! دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۱۰۲
۶۶۸۶۸ ایزی لیگ دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۶۲
۶۶۸۶۷ باغچه رز دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۱۵۶
۶۶۸۶۶ گراف کشی دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۷ ۱۰۳
۶۶۸۶۵ سماق‌فارم دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۷ ۱۳۵
۶۶۸۶۴ کلاس کد! دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۶ ۵۲۱
۶۶۸۶۳ کدمستر دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۶۲
۶۶۸۶۲ مصائب کامبیز دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۷ ۱۳۴
۶۶۸۶۱ عدد خوب دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۴۳۸
۶۶۸۶۰ کاشی‌های نمکستان دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۹۷
۶۶۸۵۹ آلفا قنطورس دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۳۴۹
۶۶۸۵۸ نقاشی دانشگاه تهران داده ساختار پاییز ۹۷ ۵۸
۱۲۹۱۲ همه‌ی زیرمجموعه‌ها دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۶ ۳۷۳
۱۱۵۸۵ جمع همه‌ی زیربازه‌ها دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۶ ۳۲۱
۱۱۵۸۴ بسی پرسش دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۶ ۱۳۹
۹۷۷۴ عدد چاپ‌کن دانشگاه صنعتی امیرکبیر مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۵ ۳۸۷۴
۹۷۷۳ لوزی‌های ستاره‌ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۵ ۲۱۱۳
۲۰ از ۱۲۱ سؤال