سؤالات دسته‌ی «دانشگاهی»

شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۶۶۸۷۲ رشته بلند دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۴۸
۶۶۸۷۱ مسیر اول دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۷ ۲۸
۶۶۸۷۰ پشنج پلاس دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۲۸
۶۶۸۶۹ مجموعه بازی ۲! دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۶۴
۶۶۸۶۸ ایزی لیگ دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۴۵
۶۶۸۶۷ باغچه رز دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۶۱
۶۶۸۶۶ گراف کشی دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۷ ۶۵
۶۶۸۶۵ سماق‌فارم دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۷ ۷۵
۶۶۸۶۴ کلاس کد! دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۶ ۱۹۲
۶۶۸۶۳ کدمستر دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۳۹
۶۶۸۶۲ مصائب کامبیز دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۷ ۹۷
۶۶۸۶۱ عدد خوب دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۲۳۴
۶۶۸۶۰ کاشی‌های نمکستان دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۷۴
۶۶۸۵۹ آلفا قنطورس دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۲۲۴
۶۶۸۵۸ نقاشی دانشگاه تهران داده ساختار پاییز ۹۷ ۵۴
۱۲۹۱۲ همه‌ی زیرمجموعه‌ها دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۶ ۳۲۹
۱۱۵۸۵ جمع همه‌ی زیربازه‌ها دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۶ ۲۹۳
۱۱۵۸۴ بسی پرسش دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۶ ۱۳۶
۹۷۷۴ عدد چاپ‌کن دانشگاه صنعتی امیرکبیر مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۵ ۳۲۶۶
۹۷۷۳ لوزی‌های ستاره‌ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۵ ۱۷۰۰
۲۰ از ۱۲۱ سؤال