شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۹۷۷۴ عدد چاپ‌کن دانشگاه صنعتی امیرکبیر مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۵ ۶۶
۹۷۷۳ لوزی‌های ستاره‌ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۵ ۶۳
۹۷۷۲ مسئله گراف اعداد دانشگاه صنعتی شریف هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره بهار ۹۶ ۳۱
۹۷۶۰ مسئله راه‌بندان دانشگاه صنعتی شریف هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره بهار ۹۶ ۱۷
۹۷۵۹ گاوهای سوکرات دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی الگوریتم بهار ۹۶ ۲۲
۹۷۴۴ بازرگانی سوکرات و پسران دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی الگوریتم بهار ۹۶ ۳۵
۹۷۴۳ سودوکو دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی الگوریتم بهار ۹۶ ۴۴
۹۷۴۲ شبکه اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف داده ساختار پاییز ۹۵ ۲۴
۹۷۴۱ درخت قرمز و سیاه دانشگاه صنعتی شریف داده ساختار پاییز ۹۵ ۲۴
۹۷۳۹ مساحت محصور دانشگاه صنعتی شریف داده ساختار پاییز ۹۵ ۳۳
۹۷۳۷ پذیرش استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد طراحی الگوریتم پاییز ۹۵ ۲۱
۹۷۳۴ بالاترین وابستگی دانشگاه فردوسی مشهد طراحی الگوریتم پاییز ۹۵ ۲۵
۹۷۲۹ نقشه سنبلستان دانشگاه فردوسی مشهد طراحی الگوریتم پاییز ۹۵ ۱
۹۷۲۸ طلسم هری‌پاتر دانشگاه فردوسی مشهد طراحی الگوریتم پاییز ۹۵ ۱
۹۷۲۷ زیباترین نقطه دانشگاه فردوسی مشهد طراحی الگوریتم پاییز ۹۵ ۴
۹۷۲۵ ساخت و ساز استخر دانشگاه فردوسی مشهد طراحی الگوریتم پاییز ۹۵ ۱۱
۹۷۲۳ شیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی الگوریتم پاییز ۹۵ ۳۶
۹۷۲۲ رمزهای جان‌سخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی الگوریتم پاییز ۹۵ ۵۱
۹۷۲۱ وارونگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی الگوریتم پاییز ۹۵ ۳۴
۹۷۲۰ ضیافت دانشگاه امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی الگوریتم پاییز ۹۵ ۲۳
۲۰ از ۱۰۵ سؤال