سؤالات دسته‌ی «دانشگاهی»

شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۶۶۸۷۲ رشته بلند دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۱۰۱
۶۶۸۷۱ مسیر اول دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۷ ۶۵
۶۶۸۷۰ پشنج پلاس دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۵۹
۶۶۸۶۹ مجموعه بازی ۲! دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۹۰
۶۶۸۶۸ ایزی لیگ دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۵۸
۶۶۸۶۷ باغچه رز دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۱۰۹
۶۶۸۶۶ گراف کشی دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۷ ۹۵
۶۶۸۶۵ سماق‌فارم دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۷ ۱۱۷
۶۶۸۶۴ کلاس کد! دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۶ ۳۹۵
۶۶۸۶۳ کدمستر دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۵۷
۶۶۸۶۲ مصائب کامبیز دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۷ ۱۲۴
۶۶۸۶۱ عدد خوب دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۳۵۹
۶۶۸۶۰ کاشی‌های نمکستان دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۸۷
۶۶۸۵۹ آلفا قنطورس دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۸ ۳۰۹
۶۶۸۵۸ نقاشی دانشگاه تهران داده ساختار پاییز ۹۷ ۵۷
۱۲۹۱۲ همه‌ی زیرمجموعه‌ها دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۶ ۳۵۸
۱۱۵۸۵ جمع همه‌ی زیربازه‌ها دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۶ ۳۱۶
۱۱۵۸۴ بسی پرسش دانشگاه صنعتی شریف مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۶ ۱۳۹
۹۷۷۴ عدد چاپ‌کن دانشگاه صنعتی امیرکبیر مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۵ ۳۶۴۹
۹۷۷۳ لوزی‌های ستاره‌ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر مبانی برنامه‌نویسی پاییز ۹۵ ۱۹۵۳
۲۰ از ۱۲۱ سؤال