سؤالات دسته‌ی «تکنولوژی»

شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۶۰۱۳۴ شطرنج میوه‌ای پایتون ۴۸۹
۲۱۲۰۵ ثبت‌نام پایتون ۳۶۰
۶۰۱۳۵ chesstml پایتون ۲۸۵
۱۶۳۹۶ کد عجیب پایتون ۲۴۹
۳۳۴۷۳ مساحت پایتون ۲۴۵
۳۳۰۳۴ رنگ‌آمیزی مکعب - پایتون پایتون ۱۹۵
۳۳۰۳۸ چیراکسی؟ - پایتون پایتون ۱۵۸
۶۰۱۳۸ Chess پایتون ۹۱
۱۶۳۹۷ فایل نمرات پایتون ۸۸
۶۰۱۳۷ تولیدکننده‌ی شطرنجی پایتون ۸۶
۳۳۰۳۶ واحد حفاظت و امنیت - پایتون پایتون ۸۴
۲۱۲۰۷ مدیریت فایل‌ها پایتون ۷۹
۲۱۲۰۶ دیجی کالا پایتون ۵۳
۳۳۰۴۰ تردکاری - پایتون پایتون ۵۰
۲۱۲۰۸ پروکسی پایتون ۴۱
۳۳۰۴۲ رصد مشتریان - پایتون پایتون ۲۱
۶۰۱۳۹ پایرنج پایتون ۱۱
۲۱۲۰۹ سوپ زیبا پایتون ۱۰
۱۴۷۴۵ زمانبند پوشالی پایتون ۹
۳۳۴۷۴ مسیر وراثت پایتون ۴
۲۰ از ۲۱ سؤال