سؤالات دسته‌ی «تکنولوژی»

شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۶۰۱۳۴ شطرنج میوه‌ای پایتون ۵۵۹
۲۱۲۰۵ ثبت‌نام پایتون ۳۹۳
۶۰۱۳۵ chesstml پایتون ۳۱۱
۱۶۳۹۶ کد عجیب پایتون ۲۷۵
۳۳۴۷۳ مساحت پایتون ۲۷۰
۳۳۰۳۴ رنگ‌آمیزی مکعب - پایتون پایتون ۲۰۹
۳۳۰۳۸ چیراکسی؟ - پایتون پایتون ۱۷۲
۶۰۱۳۸ Chess پایتون ۱۰۵
۶۰۱۳۷ تولیدکننده‌ی شطرنجی پایتون ۹۵
۱۶۳۹۷ فایل نمرات پایتون ۹۴
۳۳۰۳۶ واحد حفاظت و امنیت - پایتون پایتون ۹۱
۲۱۲۰۷ مدیریت فایل‌ها پایتون ۸۴
۲۱۲۰۶ دیجی کالا پایتون ۶۱
۳۳۰۴۰ تردکاری - پایتون پایتون ۵۶
۲۱۲۰۸ پروکسی پایتون ۴۶
۳۳۰۴۲ رصد مشتریان - پایتون پایتون ۲۲
۶۰۱۳۹ پایرنج پایتون ۱۸
۲۱۲۰۹ سوپ زیبا پایتون ۱۲
۱۴۷۴۵ زمانبند پوشالی پایتون ۱۰
۳۳۴۷۴ مسیر وراثت پایتون ۴
۲۰ از ۲۱ سؤال