رتبه‌بندی دسته‌ی «تکنولوژی»

رتبه نام تعداد سؤال حل‌شده
۱ علیرضا بیطاری ۹۹
۲ نیما حیدری نسب ۸۶
۳ ‌ ‌ ۷۷
۴ مرادنژاد ۶۴
۵ آراز شمس الدینلوی ۶۰
۶ cop c ۶۰
۷ سجاد رمضان نیا ۵۶
۸ Amirmohammad Zarif ۵۵
۹ Nima Ebrazeh ۵۵
۱۰ محمد جعفری ۵۱
۱۱ سیدمهران عبقری ۴۸
۱۲ Saeid Zamani ۴۶
۱۳ امیر کبیری ۴۵
۱۴ محمدرضا پاکزادیان ۴۵
۱۵ امیر ضیاپور ۴۴
۱۶ سجاد هاشمیان ۴۲
۱۷ محمد عذیری ۴۲
۱۸ آرین بهرامپور ۴۰
۱۹ فرشاد حسینی ۳۹
۲۰ فربد شمس ۳۹
۲۱ احمد کریمی ۳۹
۲۲ ali abbasi a ۳۹
۲۳ علی وسیع سری ۳۹
۲۴ محمدرضا رحمانی ۳۸
۲۵ سعید طالبی ۳۷
۲۶ مریم سادات رضوی طاهری ۳۷
۲۷ فرهاد زارع ۳۶
۲۸ امیدرضا حیدری ۳۳
۲۹ محمدحسین میقانی ۳۲
۳۰ احسان تی‌تیش ۳۱
۳۰ از ۳۸۵۲ نفر